Van 25 maart tot 1 april ging het op de Automotive Campus in Helmond om intelligente mobiliteit. Bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en overheden kwamen bij elkaar om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen op het gebied van smart mobility. Het doel van de week was om de stap te zetten naar landelijke opschaling van slimme mobiliteit. Daarmee wil men zorgen voor versnelling van de implementaties van nieuwe technieken die op hun beurt moeten leiden tot sneller, efficiënter, schoner en comfortabeler verkeer. Projectleider Gert Blom: "De automotive wereld ontmoette letterlijk de mobiliteitswereld.  Ontwikkelingen in de automotive en in de mobiliteitssector raken elkaar steeds meer maar het zijn te vaak nog gescheiden werelden. Tijdens de Automotive Week hebben we ze bij elkaar gebracht. Een voorbeeld ervan is het innovatieve kruispunt waar its-technologie uit de automotive sector wordt toegepast voor het verhogen van de fietsveiligheid. Een ander voorbeeld van kruisbestuiving is een spontane gezamenlijke lunch van tweehonderd experts op het gebied van standaardisatie uit de automotive-wereld en honderd beleidsmakers op fietsgebied vanuit de overheid." Zie de impressie

 

Internationale belangstelling  

 

De opening op 25 maart werd verricht door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met Federaal minister Mobiliteit van België Jacqueline Galant, burgemeester van Helmond Elly Blanksma – van den Heuvel en Magda Kopczynska, Director General Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie. Behalve de Automotive Week werden ook de nieuwe Verkeerscentrale Zuid-Nederland en de Innovatiecentrale door minister Schultz van Haegen geopend. Er was veel internationale aandacht, aldus Blom.  "Europa kijkt naar ons. De aanwezigheid van Jacqueline Galant en Magda Kopczynska zegt veel over de belangstelling voor de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van smart mobility. Ook wordt er steeds vaker samengewerkt tussen Vlaanderen en Nederland. De Dag van de Wegbeheerders (1 april), waar ook veel Vlaamse experts aanwezig waren, is er een concreet voorbeeld van."

Live demonstraties

Er was meer dan alleen congressen, workshops en lezingen. De bezoekers ervoeren smart mobility zelf door middel van diverse demonstraties op de N270 testsite. Zo was er de EcoTwin-demonstratie met vrachtwagens die coöperatief rijden op korte afstand van elkaar, op basis van de technologie van geautomatiseerd rijden. De demonstratie van i-Game liet zien dat een auto automatisch gestuurd kan invoegen tussen twee andere auto’s met behulp van wireless communication. Ook de fietser in het verkeer kwam aan bod tijdens de demonstratie waarbij een auto precies op het juiste moment remt als er een fietser oversteekt. Voor deze demo’s was de N270 gedurende drie dagen buiten de spits gedeeltelijk afgesloten.

Driven Award

Als afsluiting van de week was er de uitreiking van de Driven Award. De studenten van Solar Team Eindhoven gingen er met deze award vandoor en wonnen ook de publieksprijs. Solar Team Eindhoven wist de jury te overtuigen met Stella: ’s werelds eerste gezinsauto op zonne-energie. TSG InnoteQ nam de aanmoedigingsprijs mee naar huis.  "Automotive Week 2015 was voor ons erg succesvol. We gaan nog met alle partners evalueren maar voorzichtig kijken we al vooruit naar een 2017-editie", aldus Gert Blom.