Het jaarlijkse onderzoek onder achthonderd executives in de automobielbranche en ruim tweeduizend van hun klanten blijkt de pijlen de komende tijd met name gericht zullen worden op de verdere ontwikkeling van hybride elektrische en volledig elektrische voertuigen. Vooral de steeds strengere wetgeving waaraan de ondernemingen moeten voldoen is hier debet aan.

Zestig procent van de mondiale autofabrikanten (OEM’s) kiest ervoor de hybride elektrische aandrijving verder te ontwikkelen; 55 procent zal de investeringen vooral richten op de volledige elektrische aandrijftechniek. Het verbeteren van interne verbrandingsmotor daalt naar een vijfde positie op de lijst van de belangrijkste vormen van aandrijftechniek. "De verplichting om meer milieuvriendelijke en duurzame aandrijftechnieken op de markt te brengen die minder schade toebrengen aan het milieu, dwingt de bedrijven om drastische keuzes te maken in hun investeringen", zegt Loek Kramer, partner bij KPMG en segmentleider Automotive. De actualiteit toont volgens hem aan dat de strengere milieueisen die aan de branche zijn opgelegd geen overbodige luxe vormen. "Dieselgate maakt duidelijk dat verbeteren van de huidige interne verbrandingsmotor wellicht niet voldoende is om tegemoet te komen aan deze eisen. In dit licht hebben veel fabrikanten dan ook besloten om hun investeringen in de interne verbrandingsmotor aanzienlijk terug te schroeven."

Grootste vernieuwers

De internationale automobielsector ziet de BMW Group en Toyota Group als grootste vernieuwers. Volgens de bedrijven lopen deze OEM’s voorop bij de ontwikkeling van het elektrische en zelfsturende voertuigen. Ook wordt verwacht dat BMW en Toyota de komende vijf jaar zullen zorgen voor de meest baanbrekende vernieuwingen in de sector. Honda, Tesla en Ford volgen op plek drie, vier en vijf. "Het is opvallend dat twee relatief traditionele automerken de ranglijst aanvoeren als het gaat om vernieuwing in de sector en bijvoorbeeld Tesla achter zich laten", zegt Kramer. "Als we echter kijken naar de inspanningen die met name BMW zich getroost op het gebied van e-mobility, dan verrast deze positie allerminst. Met zijn i3 en i8 modellen loopt BMW voorop in de ontwikkeling van elektrische auto’s. En Toyota ontwikkelt de brandstofcelauto Mirai. De komende tijd zal duidelijk worden hoe andere OEM’s reageren op ‘dieselgate’ en welke keuzes zij maken als het gaat om de elektrische aandrijving van voertuigen."

Klantgegevens

Het onderzoek leert verder dat de mondiale automobielsector aanzienlijk worstelt met het gebruik van informatie die zowel voertuigen als klanten produceren. Zo’n zeventig procent van de autofabrikanten geeft aan dat de analyse en het gebruik nog in de kinderschoenen staat of zelfs volledig onontgonnen terrein is. ICT-ondernemingen zoals Google en Apple gaan slimmer met dit soort gegevens om. "Wil de traditionele autofabrikant zijn klant gedurende het gehele traject behouden, dan zal hij zich veel meer moeten richten op het aanbieden van nieuwe diensten op basis van een data-gedreven verdienmodel. Bijvoorbeeld gebruik maken van de mogelijkheid om gegevens over voertuig en berijder op afstand uit lezen en de klant nieuwe mobiele diensten en producten aan te bieden."

De klant zal in toenemende mate online willen zijn, ook in de auto. OEM’s kunnen dus niet langer volstaan met het verbeteren van producten en technologie. Kramer: "Data vormt de brandstof voor het toekomstig succes van de bedrijven. Alle inspanningen zullen er dan ook op gericht moeten zijn om met deze informatie de dienstverlening aan de klant te verbeteren."