Nuon, TU Delft en Twente: opslag windenergie in ammoniak

Grootschalige opslag van zonne- en windenergie is nog steeds een probleem. Mogelijk biedt het opslaan van zogenoemde seizoenoverschotten in ammoniak uitkomst.

Nuon Magnum energiecentrale gasgestookt Eemshaven

Gasturbinecentrales bieden de meest efficiënte en flexibele back-up wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt, maar ze draaien momenteel weinig. Toch ziet Nuon toekomst voor deze centrales door ze te stoken met ammoniakgas.
Wind- en zonne-energie kunnen nu nog niet grootschalig worden opgeslagen. Dat betekent dat deze duurzame energie niet volledig kan worden gebruikt als er sprake is van een hoge stroomproductie bij veel wind of zon. Samen met (onder meer) de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente onderzoekt Nuon daarom de mogelijkheden om de zogenoemde seizoenoverschotten op te slaan in de vorm van ammoniak. Die kan weer als brandstof (zonder CO2-uitstoot) worden gebruikt in de gasturbinecentrale. TU Delft onderzoekt de productie van ammonia (ammoniak opgelost in water) en Jim Kok van de Universiteit Twente kijkt naar de mogelijkheden de ammonia opnieuw te verbranden in de Nuon gasturbine, ten behoeve van schone elektriciteitsproductie.

Recyclen van wind

Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte: "Dit idee bestaat uit drie stappen. Eerst zet je elektriciteit uit wind om in vloeibare ammoniak. Daar komt een chemisch proces bij kijken waarbij je waterstof aan stikstof bindt om ammoniak te maken. Dan sla je de ammoniak op in grote tanks – dat kan zo lang als het nodig is. Zo heb je altijd een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is. Ammoniak kun je namelijk als laatste stap als koolstofvrije brandstof gebruiken in de gascentrale. Hierbij komen alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO2. Wat verder zo mooi is aan dit concept is dat het op alle plekken in de wereld mogelijk moet zijn om duurzame energie om te zetten in ammoniak. Je gebruikt wind- of zonne-energie om ammoniak te maken en je maakt van de gascentrale bovendien een superbatterij."

Magnum-centrale voorop

In 2013 werd de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven officieel geopend. Het oorspronkelijke concept bestond eruit een centrale te bouwen die op verschillende brandstoffen, zoals biomassa, gas en kolen kon draaien. In onderling overleg met natuur- en milieuorganisaties kwam in 2011 het besluit dat Magnum in ieder geval tot 2020 een gascentrale zou blijven. Met het onderzoek van Nuon, Delft en de Twente ziet Nuon definitief af van het gebruik van steenkolen in deze centrale. Nu wordt juist gezocht naar een toekomst voor Magnum zonder CO2-uitstoot.

Onderzoek

Hoewel de universiteiten van Delft en Twente en Nuon nog aan de tekentafel zitten en er nog veel onderzoek nodig is, zijn de partijen van mening dat het opslaan van energie in ammoniak een veelbelovende techniek is die met het nodige onderzoek en aanvullende financiering binnen een jaar of tien op grote schaal kan worden toegepast. Uiteraard staan veiligheid en milieu in dit onderzoek voorop. Alexander van Ofwegen: "Ammoniak wordt al ruim honderd jaar op verschillende manieren toegepast – het is de grondstof voor kunstmest, maar het wordt ook gebruikt in grote koelinstallaties voor bijvoorbeeld ijsbanen. Daarnaast hebben we in Nederland veel ervaring met het grootschalig opslaan van ammoniak. Maar natuurlijk moeten we, net als bij elke andere geconcentreerde chemische stof, de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. We hopen binnen vijf jaar een demonstratie op relevante schaal te kunnen doen." (bron: engineersonline.nl)  

Power to ammonia

Het onderzoek van Nuon is onderdeel van het project ‘Power to Ammonia’, waarvoor het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) meerdere partijen samen heeft gebracht om kennis te delen en onderzoek te doen. Power to Ammonia is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.
Meer informatie over Power to Ammonia

Nuon, TU Delft en Twente: opslag windenergie in ammoniak - Automobielmanagement.nl

Nuon, TU Delft en Twente: opslag windenergie in ammoniak

Grootschalige opslag van zonne- en windenergie is nog steeds een probleem. Mogelijk biedt het opslaan van zogenoemde seizoenoverschotten in ammoniak uitkomst.

Nuon Magnum energiecentrale gasgestookt Eemshaven

Gasturbinecentrales bieden de meest efficiënte en flexibele back-up wanneer de wind niet waait of de zon niet schijnt, maar ze draaien momenteel weinig. Toch ziet Nuon toekomst voor deze centrales door ze te stoken met ammoniakgas.
Wind- en zonne-energie kunnen nu nog niet grootschalig worden opgeslagen. Dat betekent dat deze duurzame energie niet volledig kan worden gebruikt als er sprake is van een hoge stroomproductie bij veel wind of zon. Samen met (onder meer) de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente onderzoekt Nuon daarom de mogelijkheden om de zogenoemde seizoenoverschotten op te slaan in de vorm van ammoniak. Die kan weer als brandstof (zonder CO2-uitstoot) worden gebruikt in de gasturbinecentrale. TU Delft onderzoekt de productie van ammonia (ammoniak opgelost in water) en Jim Kok van de Universiteit Twente kijkt naar de mogelijkheden de ammonia opnieuw te verbranden in de Nuon gasturbine, ten behoeve van schone elektriciteitsproductie.

Recyclen van wind

Alexander van Ofwegen, directeur Nuon Warmte: "Dit idee bestaat uit drie stappen. Eerst zet je elektriciteit uit wind om in vloeibare ammoniak. Daar komt een chemisch proces bij kijken waarbij je waterstof aan stikstof bindt om ammoniak te maken. Dan sla je de ammoniak op in grote tanks – dat kan zo lang als het nodig is. Zo heb je altijd een voorraad brandstof voor die momenten dat er weinig wind of zon is. Ammoniak kun je namelijk als laatste stap als koolstofvrije brandstof gebruiken in de gascentrale. Hierbij komen alleen stikstof en waterdamp vrij, geen CO2. Wat verder zo mooi is aan dit concept is dat het op alle plekken in de wereld mogelijk moet zijn om duurzame energie om te zetten in ammoniak. Je gebruikt wind- of zonne-energie om ammoniak te maken en je maakt van de gascentrale bovendien een superbatterij."

Magnum-centrale voorop

In 2013 werd de Magnum-centrale van Nuon in Eemshaven officieel geopend. Het oorspronkelijke concept bestond eruit een centrale te bouwen die op verschillende brandstoffen, zoals biomassa, gas en kolen kon draaien. In onderling overleg met natuur- en milieuorganisaties kwam in 2011 het besluit dat Magnum in ieder geval tot 2020 een gascentrale zou blijven. Met het onderzoek van Nuon, Delft en de Twente ziet Nuon definitief af van het gebruik van steenkolen in deze centrale. Nu wordt juist gezocht naar een toekomst voor Magnum zonder CO2-uitstoot.

Onderzoek

Hoewel de universiteiten van Delft en Twente en Nuon nog aan de tekentafel zitten en er nog veel onderzoek nodig is, zijn de partijen van mening dat het opslaan van energie in ammoniak een veelbelovende techniek is die met het nodige onderzoek en aanvullende financiering binnen een jaar of tien op grote schaal kan worden toegepast. Uiteraard staan veiligheid en milieu in dit onderzoek voorop. Alexander van Ofwegen: "Ammoniak wordt al ruim honderd jaar op verschillende manieren toegepast – het is de grondstof voor kunstmest, maar het wordt ook gebruikt in grote koelinstallaties voor bijvoorbeeld ijsbanen. Daarnaast hebben we in Nederland veel ervaring met het grootschalig opslaan van ammoniak. Maar natuurlijk moeten we, net als bij elke andere geconcentreerde chemische stof, de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen. We hopen binnen vijf jaar een demonstratie op relevante schaal te kunnen doen." (bron: engineersonline.nl)  

Power to ammonia

Het onderzoek van Nuon is onderdeel van het project ‘Power to Ammonia’, waarvoor het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) meerdere partijen samen heeft gebracht om kennis te delen en onderzoek te doen. Power to Ammonia is een samenwerkingsverband van ISPT, Stedin Infradiensten, Nuon, ECN, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.
Meer informatie over Power to Ammonia