Met de Declaration of Amsterdam hebben de Europese transportministers afgelopen week in Amsterdam hun steun toegezegd voor het mogelijk maken van alle vormen van zelfrijdende voertuigen. Ze slaan de handen ineen om samen met de Europese auto-industrie en de toeleverende (ICT) industrie over drie jaar klaar te zijn voor zelfrijdend vervoer. Aan de vergadering in Amsterdam nam ook een vertegenwoordiger van de Europese autofabrikanten deel. 

De lidstaten gaan samen belemmeringen voor zelfrijdend vervoer wegnemen. Nationale regels voor verkeer en vervoer worden afgestemd en er komt een gecoördineerde inzet op digitale communicatie zodat auto’s in Europa overal goed met elkaar en met de weginfrastructuur kunnen ‘praten’. Daarnaast zetten de landen in op grensoverschrijdende testen zodat op basis van de praktijkervaringen de juiste stappen kunnen worden gezet om de ontwikkelingen te ondersteunen. 

Minister Schultz van Haegen: "We hebben vandaag voor het eerst in Europa op politiek niveau gesproken over zelfrijdende voertuigen en maatregelen die nodig zijn voor een soepele introductie in Europa. We willen tempo maken, we zien dat er veel winst te behalen is voor de mobiliteit. Met zelfrijdende voertuigen wordt ons vervoer veiliger, duurzamer en efficiënter. Doordat regelgeving en autosystemen op elkaar worden afgestemd, voorkomen we dat zelfrijdende auto’s en vrachtwagens straks bij iedere grens een nieuwe update nodig hebben."