Big data-congres BOVAG: automotivesector moet inhaalslag maken [deel 2]

Nu autokopers zich meer en meer bewust worden van de data die de hedendaagse ‘connected car’ verzamelt, is de autobranche aan zet om duidelijk te maken welke data wordt verzameld en wat dit de berijder oplevert. Onder meer de ANWB pleit daarbij voor een centrale database waarin autokopers zelf kunnen aangeven welke data gebruikt kunnen worden en door wie. Dat was één van de conclusies die naar voren kwam uit het big data-congres dat de BOVAG onlangs organiseerde.

Big data-congres BOVAG: automotivesector moet inhaalslag maken

Dit artikel is een vervolg op het afgelopen maandag verschenen artikel: KLIK hier.
 

Taak voor importeurs
Volgens Tjeerd Tuitel, Manager Service Volkswagen bij Pon, is er in het big data-proces ook een belangrijke taak weggelegd voor auto-importeurs. "Autofabrikanten moeten systemen ontwikkelen voor meerdere werelddelen met verschillende wetgeving, importeurs kunnen beter signaleren wat de lokale behoeften zijn en zo waarde toevoegen, vindt hij. "Het is belangrijk dat de data altijd ontkoppeld kan worden. De wetgeving is op dat vlak naar mijn mening toereikend, je zou echter wel met keurmerken kunnen werken om de juiste omgang met data te waarborgen." En dat is belangrijk, want meer en meer partijen zullen toegang gaan krijgen tot de data die de connected cars verzamelen.
Volgens Cor Baltus, CEO van de PartsPoint Holding waar onder meer Brezan Automaterialen deel van uitmaakt, is de vraag niet óf de data voor meerdere partijen beschikbaar komt, maar hóe. "De e call-wetgeving die vanaf 2018 van kracht wordt, heeft de weg al geëffend wat betreft het gezamenlijke gebruik van data. Als alleen de autofabrikant toegang tot data krijgen, zullen zij bijvoorbeeld ook het alleenrecht op onderhoud krijgen en dat lijkt me niet wenselijk." Hij is echter van mening dat een en ander op Europees niveau geregeld dient te worden. "Wat betreft het privacy-aspect moeten we niet aankloppen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, maar bij de Europese Commissie."

Bloedbad
Hans Brouwhuis van chipfabrikant NXP vindt echter dat we ook niet al te krampachtig moeten omgaan met dit thema. "Auto’s worden simpelweg gepersonaliseerde huiskamers op wielen, die ontwikkeling is niet te stoppen. Data zal zodoende in toenemende mate beschikbaar komen in de cloud. Veel mensen zijn daar bang voor, maar via hun smartphone is de positie van hun auto ook al bekend." Brouwhuis is verbaasd dat de automotivesector haar pijlen nu pas op dit thema richt. "Deze discussie had een paar jaar geleden gevoerd moeten worden. Er is nu een bloedbad gaande. Ik denk dat het voor bedrijven uit de autobranche zaak is om zich te verenigen met bedrijven die kennis hebben over deze materie, zodat ze deze informatiegolf kunnen bijbenen."

Cor Baltus is daarentegen van mening dat autofabrikanten wel degelijk beseffen dat big data een game changer is, met andere businessmodellen. "Na de industriële revolutie bevinden we ons nu in een informatierevolutie", zo stelt hij. "Ik denk dat het de taak is voor de aftermarket om een dongel met een goede databasestructuur te ontwikkelen omdat er anders een wildgroei aan dongels dreigt. Aftermarket-partijen springen in het gat dat autofabrikanten hebben laten ontstaan."

De BOVAG wil de discussie over big data in de mobiliteitsbranche zo snel mogelijk op Europees niveau voeren. Over de weg die daarvoor bewandeld moet worden, is men in overleg met koepelorganisatie CECRA. De brancheorganisatie is van plan om in juni een congres in Nederland te organiseren dat de big data-discussie in de autobranche naar een Europees niveau moet tillen. Naast de BOVAG en CECRA zullen vermoedelijk ook de ANWB en RAI Autovak daaraan gaan deelnemen. "De autobranche is van oudsher nogal defensief richting nieuwe partijen, maar als je niet met ze in overleg gaat, bepalen zij het tempo."
Het heeft even geduurd, maar lijkt erop dat de autobranche een inhaalslag wil gaan maken op het gebied van big data. En dat is geen moment te vroeg.


Het standpunt van de BOVAG: klant heeft de regie

De BOVAG is van mening dat de klant de regie en hiermee zelfbeschikking dient te hebben over de toegang tot en distributie van de verschillende data uit zijn connected car. Dit geldt zowel voor data die te herleiden zijn tot een persoon, als tot de auto, zo stelt de brancheorganisatie. Om de regie bij de klant te waarborgen zijn er een aantal randvoorwaarden volgens de BOVAG. Zo moet er meer duidelijkheid komen voor de klant over welke data worden gegenereerd, verzonden en met welk doel. Dit zou bijvoorbeeld kunnen aan de hand van een verplichte OEM-autodatalijst, die online per merk en model beschikbaar is. Ook zou een klant ervoor moeten kunnen kiezen dat bepaalde data niet met een fabrikant of dealer wordt gedeeld, tenzij de fabrikant of dealer deze data nodig is heeft omwille van zaken als productveiligheid, verkeersveiligheid, productaansprakelijkheid en garantie.

 

Big data-congres BOVAG: automotivesector moet inhaalslag maken [deel 2] - Automobielmanagement.nl

Big data-congres BOVAG: automotivesector moet inhaalslag maken [deel 2]

Nu autokopers zich meer en meer bewust worden van de data die de hedendaagse ‘connected car’ verzamelt, is de autobranche aan zet om duidelijk te maken welke data wordt verzameld en wat dit de berijder oplevert. Onder meer de ANWB pleit daarbij voor een centrale database waarin autokopers zelf kunnen aangeven welke data gebruikt kunnen worden en door wie. Dat was één van de conclusies die naar voren kwam uit het big data-congres dat de BOVAG onlangs organiseerde.

Big data-congres BOVAG: automotivesector moet inhaalslag maken

Dit artikel is een vervolg op het afgelopen maandag verschenen artikel: KLIK hier.
 

Taak voor importeurs
Volgens Tjeerd Tuitel, Manager Service Volkswagen bij Pon, is er in het big data-proces ook een belangrijke taak weggelegd voor auto-importeurs. "Autofabrikanten moeten systemen ontwikkelen voor meerdere werelddelen met verschillende wetgeving, importeurs kunnen beter signaleren wat de lokale behoeften zijn en zo waarde toevoegen, vindt hij. "Het is belangrijk dat de data altijd ontkoppeld kan worden. De wetgeving is op dat vlak naar mijn mening toereikend, je zou echter wel met keurmerken kunnen werken om de juiste omgang met data te waarborgen." En dat is belangrijk, want meer en meer partijen zullen toegang gaan krijgen tot de data die de connected cars verzamelen.
Volgens Cor Baltus, CEO van de PartsPoint Holding waar onder meer Brezan Automaterialen deel van uitmaakt, is de vraag niet óf de data voor meerdere partijen beschikbaar komt, maar hóe. "De e call-wetgeving die vanaf 2018 van kracht wordt, heeft de weg al geëffend wat betreft het gezamenlijke gebruik van data. Als alleen de autofabrikant toegang tot data krijgen, zullen zij bijvoorbeeld ook het alleenrecht op onderhoud krijgen en dat lijkt me niet wenselijk." Hij is echter van mening dat een en ander op Europees niveau geregeld dient te worden. "Wat betreft het privacy-aspect moeten we niet aankloppen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, maar bij de Europese Commissie."

Bloedbad
Hans Brouwhuis van chipfabrikant NXP vindt echter dat we ook niet al te krampachtig moeten omgaan met dit thema. "Auto’s worden simpelweg gepersonaliseerde huiskamers op wielen, die ontwikkeling is niet te stoppen. Data zal zodoende in toenemende mate beschikbaar komen in de cloud. Veel mensen zijn daar bang voor, maar via hun smartphone is de positie van hun auto ook al bekend." Brouwhuis is verbaasd dat de automotivesector haar pijlen nu pas op dit thema richt. "Deze discussie had een paar jaar geleden gevoerd moeten worden. Er is nu een bloedbad gaande. Ik denk dat het voor bedrijven uit de autobranche zaak is om zich te verenigen met bedrijven die kennis hebben over deze materie, zodat ze deze informatiegolf kunnen bijbenen."

Cor Baltus is daarentegen van mening dat autofabrikanten wel degelijk beseffen dat big data een game changer is, met andere businessmodellen. "Na de industriële revolutie bevinden we ons nu in een informatierevolutie", zo stelt hij. "Ik denk dat het de taak is voor de aftermarket om een dongel met een goede databasestructuur te ontwikkelen omdat er anders een wildgroei aan dongels dreigt. Aftermarket-partijen springen in het gat dat autofabrikanten hebben laten ontstaan."

De BOVAG wil de discussie over big data in de mobiliteitsbranche zo snel mogelijk op Europees niveau voeren. Over de weg die daarvoor bewandeld moet worden, is men in overleg met koepelorganisatie CECRA. De brancheorganisatie is van plan om in juni een congres in Nederland te organiseren dat de big data-discussie in de autobranche naar een Europees niveau moet tillen. Naast de BOVAG en CECRA zullen vermoedelijk ook de ANWB en RAI Autovak daaraan gaan deelnemen. "De autobranche is van oudsher nogal defensief richting nieuwe partijen, maar als je niet met ze in overleg gaat, bepalen zij het tempo."
Het heeft even geduurd, maar lijkt erop dat de autobranche een inhaalslag wil gaan maken op het gebied van big data. En dat is geen moment te vroeg.


Het standpunt van de BOVAG: klant heeft de regie

De BOVAG is van mening dat de klant de regie en hiermee zelfbeschikking dient te hebben over de toegang tot en distributie van de verschillende data uit zijn connected car. Dit geldt zowel voor data die te herleiden zijn tot een persoon, als tot de auto, zo stelt de brancheorganisatie. Om de regie bij de klant te waarborgen zijn er een aantal randvoorwaarden volgens de BOVAG. Zo moet er meer duidelijkheid komen voor de klant over welke data worden gegenereerd, verzonden en met welk doel. Dit zou bijvoorbeeld kunnen aan de hand van een verplichte OEM-autodatalijst, die online per merk en model beschikbaar is. Ook zou een klant ervoor moeten kunnen kiezen dat bepaalde data niet met een fabrikant of dealer wordt gedeeld, tenzij de fabrikant of dealer deze data nodig is heeft omwille van zaken als productveiligheid, verkeersveiligheid, productaansprakelijkheid en garantie.