Proeven die werden uitgevoerd in een gezamenlijk project van Sintef en de technische universiteit van Gdansk in Polen leverden een grote hoeveelheid data op met betrekking tot de prestaties van voertuigen op verschillende wegoppervlakken en met verschillende autobanden, waaronder typen die speciaal zijn ontwikkeld voor elektrische auto’s. Het doel was het vinden van combinaties die gunstig zijn voor zowel het verkeerslawaai en de CO2-emissie van conventionele auto’s en van elektrische auto’s.

Er zijn experimenten uitgevoerd op testcircuits met een grote hoeveelheid verschillende wegdekken. Ook werden proeven gedaan op gewone openbare wegen en in het laboratorium. De textuur van het wegdek bleek volgens de onderzoekers "heel belangrijk" voor de rolweerstand, het geluid en het energiegebruik.

Bij vier van de vijf bandenmerken voor elektrische voertuigen bleek de rolweerstand verminderd met gemiddeld 40% – wat zou leiden tot een potentiële daling van het energiegebruik met 12 tot 16% bij een constante snelheid van 50 km/u in de bebouwde kom en 4 tot 6% bij 80 km/u, aldus Sintef.

"De metingen toonden aan dat een bepaald type stil asfalt (SMA8) dat in Noorwegen tussen 2012 en 2015 werd getest, en waarvan bekend is dat het een geringe geluidsreductie oplevert, een verschil in rolweerstand laat zien van 23% van een EV-band van Continental (standaard op de elektrische Volkswagen Golf) in vergelijking met een populair type Michelin", zegt akoesticus Truls Berge.

Volgens Berge rechtvaardigt de geconstateerde vermindering van geluid en verbruik een technologie-‘transfer’: conventionele auto’s zouden kunnen worden voorzien van banden voor elektrische auto’s, in combinatie met een herbezinning op de geschiktste textuur van het wegdek in gebieden met veel verkeer.