"De robot begrijpt mijn aanwijzingen; een kleine beweging volstaat om de robot te stoppen of hem te laten starten en hij overhandigt me op mijn verzoek onderdelen of gereedschap. Zodra ik het werkgebied van de robot benader zonder een gebaar te maken, vermindert hij automatisch z’n snelheid en wijkt hij uit", aldus Wolfgang Hackenberg, die leiding geeft aan de VW-proeftuin.

Denktank
Het Smart.Production:Lab is één van de denktanks van de Volkswagen Group die IT-oplossingen voor de toekomst ontwikkelt. Samen met het Duitse onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie DFKI is deze robot ‘met gevoel’ ontwikkeld, die precies detecteert wat mensen willen dat hij doet.
Het artificiële brein dat hier voor verantwoordelijk is, luistert naar de naam ROCK – Robot Construction Kit – dat gezamenlijk door DFKI en Volkswagen is (door)ontwikkeld. ROCK analyseert handgebaren en aanwijzingen en de door sensoren opgepikte bewegingen van mensen rondom.

Op naar het UWV?
De robot gaat in de ‘Factory 4.0′ de mens niet vervangen, maar hem/haar wel fysiek zwaar werk of ergonomisch moeilijke taken uit handen nemen. Het doel van Volkswagen is om een fabriek van de toekomst te ontwikkelen waar mensen complexe taken met een nog hogere mate van specialistische expertise, creativiteit en probleemoplossend vermogen kunnen verrichten.
Door de nauwe samenwerking met slimme robots kunnen ze zich nog beter concentreren op hun werk. De Volkswagen Group verwacht dat de slimme robot binnen drie tot vijf jaar in de fabrieken is geïntegreerd.