Dat stelt de denktank Policy Network in een door Nissan gesponsord rapport ‘Freeing the Road: Shaping the Future for Autonomous Vehicles’. Policy Network denkt dat tegen 2050 de meeste auto’s op de Europese wegen volledig autonoom zullen zijn. Dat heeft enorme gevolgen voor de transportsector en voor de economie als geheel. Wat dat laatste betreft schatten de onderzoekers dat de economie door de nieuwe rij-technologie 0,15 procent per jaar meer zal groeien.

Policy Network denkt dat de vraagkant meer gevolgen zal ondervinden dan de aanbodzijde. Met andere woorden: omdat het rijden en reizen met autonome auto’s goedkoper is zal de vraag naar reizen meer toenemen dan de efficiëntie verbetering in het weggebruik. Omdat de zelfrijdende auto’s gevolgen hebben voor de hele bevolking krijgen ook alle lagen binnen de overheid er mee te maken, van de gemeente tot de minister. ‘Overheden op elk niveau dienen zich bewust te zijn van de uiteindelijk positieve maar ingrijpende gevolgen van een zo belangrijke economische revolutie. Die kunnen de economie zelfs tijdelijk uit evenwicht brengen. De overheid zal sterke beleidsmaatregelen moeten nemen om goed voorbereid te zijn en er voor te zorgen dat Europa zo veel mogelijk voordeel trekt van de mogelijkheden die zich voordoen.’

Die gevolgen zijn veelzijdig. Zo kan een autonoom rijdende auto van te voren aangeven hoeveel een rit gaat kosten, inclusief stadsheffingen en dergelijke. De rijkosten worden daarmee transparanter waardoor het makkelijk is te besluiten of je de reis wel of niet maakt en bij wel, met welk vervoermiddel. Ook kan de beschikbare parkeerruimte efficiënter worden gebruikt, wat vooral een voordeel is voor de steden. ‘Gemeenten moeten nu al gaan nadenken over de ruimte die straks vrij komt in hun centra en hoe ze dat willen gaan gebruiken.’