Dat is berekend door adviesbureau Expert Market. Frankrijk komt er volgens hen nog gunstig van af want in de Verenigde Staten kosten verkeersongevallen en alles wat daarvan het gevolg is de economie jaarlijks 324 miljard euro ofwel 1,9 procent van het GBP terwijl de schade in een klein land als Bosnië-Herzegovina op bijna 6 procent van de economische waarde uitkomt.

Als een groot deel van het Franse wagenpark autonoom zou rijden, dan zou de schade nog maar 2,3 miljard bedragen, net één-tiende van het huidige bedrag. Zero-ongevallen is volgens Expert Market niet mogelijk dus er is altijd economische schade. "Regeringen laten zich maar moeilijk overtuigen dat ze op grote schaal in deze technologie moeten investeren, zeker niet zo lang er geen duidelijke cijfers over de voordelen op tafel liggen. Met ons onderzoek beogen we die cijfers wel te verstrekken. Er zijn wel degelijk duidelijke economische redenen om geld in autonoom rijden te stoppen gezien de grote verbetering van de verkeersveiligheid die ermee bereikt kan worden," zegt directeur Lucile Michaut van Expert Market.