De auto’s zijn uitgerust met twee antennes, een modem en de benodigde software om met elkaar te kunnen communiceren. Aan de andere kant is inmiddels 2.000 kilometer Franse wegen ook uitgerust met de benodigde apparatuur.

De auto’s zijn gewoon te koop zodat de testen uitgevoerd kunnen worden door ‘Jan Publiek’ en niet door gespecialiseerde ingenieurs. Dat kost de koper overigens niets extra’s, benadrukken zowel PDA als Renault. "Het idee is om van de autorijders te weten te komen wat ze denken over de systemen die al bestaan en ook of ze nieuwe systemen eigenlijk wel begrijpen," zegt Delphine Dupperray die bij PSA het gezamenlijke project SCOOP leidt. De auto’s kunnen bepaalde gebeurtenissen ‘zien’, zoals ijs op de weg, een ongeval of een auto met pech. De apparatuur zendt die informatie uit naar alle andere voertuigen die zich in een straal van één kilometer binnen het systeem bevinden. "Het idee is dat de autobestuurder zo tijdig kan reageren op die zaken. Op dit moment merkt een automobilist bijvoorbeeld pas kort van tevoren dat er wegwerkzaamheden aan komen, hem daarover veel eerder informeren kan erg nuttig zijn," aldus Duperray.