Additive Industries heeft als eerste een 3D-metaalprintmachine voor serieproductie ontwikkeld. ‘De producten die uit onze machines komen hebben een betere kwaliteit dan gietwerk, de integrale kosten zijn lager, de doorlooptijd korter, de ontwerpvrijheid groter en het levert interessante gewichtsbesparingen op, stelt Kersten in GO!Mobility Magazine.’

Een groeiend aantal bedrijven maakt inmiddels gebruik van de geavanceerde technologie en het bijbehorende softwareplatform die het mogelijk maakt de meest complexe componenten, van raketmotoren tot en met auto-onderdelen met een hoge mate van consistentie te printen.

MetalFAB1

Alle knowhow en technologie die hiervoor nodig is, is geïntegreerd in de MetalFAB, een soort productiestraat voor 3D-metaalgeprinte delen, waarin zowel het printproces zelf als een aantal nabewerkingsstappen plaats vinden. Van deze machine zijn wereldwijd al twintig exemplaren in gebruik. Binnen de automotive branche werken onder andere Volkwagen AG in Wolfsburg, BMW in München en het Alfa Romeo Sauber F1 Team al met de MetalFAB1-printer. Zij zetten volgens Kersten de technologie in om uiteenlopende producten te vervaardigen, maar hebben vooral de ambitie om op te schalen naar hogere volumes.

Omgekeerd productieproces

Hij wijst er op dat 3D-metaalprinten zowel product- als procesgerelateerde voordelen biedt. Tot de productgerelateerde voordelen behoren lichtgewicht kunnen construeren. 3D- printtechnologie maakt het bovendien mogelijk om complexe componenten in één keer en dus zonder separate montage en deelnaden te printen. Het levert verder een grotere ontwerpvrijheid, waardoor tijdens de constructiefase overbodig materiaal weg kan worden gelaten. Dit maakt het product niet alleen goedkoper, maar zorgt eveneens voor gewichtsreductie.

Hij zegt te verwachten dat in de toekomst 3D-printers op bijvoorbeeld autoboulevards komen te staan. Dealers kunnen dan via de website van de importeur met een muisklik vervangingsonderdelen bestellen die vervolgens bij het printstation om de hoek zijn af te halen.

Logistieke winst

‘Dit levert natuurlijk een enorme logistieke winst op met minder voertuigbewegingen. Logistieke dienstverleners anticiperen hier nu al op. De CEO van Additive Industries is er van overtuigd dat 3D-printen om een aantal redenen een grote vlucht zal nemen. Zo nemen de seriegroottes bij autofabrikanten geleidelijk af en draagt het proces van gewichtsbeparend metaalprinten er in belangrijke mate toe bij dat de autobranche aan de voortdurend aangescherpte CO2-eisen kan voldoen.

Autofabrikanten beginnen naar zijn oordeel bovendien steeds vaker in te zien dat de terugverdientijd en de totale initiële investeringskosten bij 3D-printen gunstig afsteken ten opzichte van de traditionele productiemethodes. Hij voorziet dan ook dat een substantieel deel van de traditionele giettechnologie zal worden overgenomen door 3D-printprocessen.

Bron: RAI Vereniging