“Per saldo houden we dus een mix van benzine- en dieselauto’s aan de ene kant en een langzaam groeiend aandeel van elektrische auto’s en plug-in hybrides aan de andere kant. Maar al zit ik nu ruim 25 jaar in deze business, ik kan totaal niet voorspellen hoe die mix in de toekomst aan veranderingen onderhevig is. En geloof me, de autofabrikanten weten dat ook niet.”

Van der Kwast zegt dat in een lang interview met Management Scope. Uiteindelijk kunnen EV’s echter wel een bedreiging vormen voor het enige beursgenoteerde autobedrijf van Nederland omdat elektrisch aangedreven voertuigen minder onderhoud nodig hebben: “Onderhoud is toch een van onze inkomstenbronnen. Per saldo krijgen de werkplaatsen wat minder te doen. Maar we verkopen ze graag, want de marges op elektrische auto’s zijn zonder meer goed. De productiecapaciteit is beperkt, dus er is schaarste. En zolang de overheid blijft zorgen voor het bijtellingsvoordeel, is de vraag wel verzekerd.”

Ook de digitalisering stelt volgens Van der Kwast nieuwe eisen: “Vanouds hadden wij als dealer het contact met de klant. Dat valt deels weg, omdat fabrikanten dankzij technologische ontwikkelingen steeds makkelijker een directe relatie met de eindgebruiker kunnen opbouwen. Dat betekent voor ons als dealers dat wij de showroom moeten zien om te bouwen tot experience center, tot een ontmoetingsplaats waar de klant de auto nog kan beleven.” De CEO wijst tenslotte mogelijke samenwerking met een grotere organisatie niet af: “Er ontstaan binnen Europa een aantal behoorlijk grote, internationaal opererende dealerbedrijven. Die hebben voldoende massa om een sterke marktpositie op te bouwen. Wellicht is het goed voor Stern Groep om daar aansluiting bij te zoeken, maar zoals gezegd zijn we daar nog over aan het nadenken.”