Tesla lanceerde de Model S in 2012 met gratis volledige connectiviteit. Toen er twee jaar later vragen werden gesteld over de financiële haalbaarheid van dat model, liet Elon Musk weten dat de dienst in ieder geval nog vier jaar gratis zou blijven. Later liet hij doorschemeren dat er in het betaalmodel zo’n 100 dollar per jaar gerekend zou worden wat nu dus een redelijke schatting blijkt te zijn geweest.

Niet-essentieel

Premium Connectivity omvat alle data-activiteiten die door Tesla als niet-essentieel worden aangemerkt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het optimaal bijhouden van de satellietkaarten, live verkeersinformatie en toegang tot media. Wie niet voor de premiumdienst wil betalen zal genoegen moeten nemen met basisgegevens in de satnav en lagere kwaliteit muziekstreaming. Dat laatste is wel beschikbaar als er een wifi-verbinding open staat, bijvoorbeeld via de smartphone.