E10 is benzine waaraan maximaal 10% bio-ethanol is toegevoegd. De brandstof is geïntroduceerd om de CO2-uitstoot te beperken. E10 heet aan de pomp Euro95/E10, maar bevat twee keer zoveel ethanol als het ‘oude’ Euro95. Aan E5, voorheen onder andere bekend als Euro98, is maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd.

Sinds de introductie van het E5-label is de verkoop van deze duurdere brandstof sterk gestegen. De stijging in verkoopvolume tussen september en oktober 2019 bedroeg 17%. Dit houdt hoogstwaarschijnlijk verband met de invoering van de nieuwe labels op 1 oktober 2019. De verkoop van E10 steeg tussen september en oktober 2019 met slechts 6%. Tot de coronacrisis in maart bleef de verkoop van E10 redelijk constant, maar dat gold niet voor E5. Tussen augustus 2019 en augustus 2020 steeg het verkoopvolume van E5 met maar liefst 20%. Over diezelfde periode daalde de verkoop van E10 licht en wel met 5%.

Niet alleen het volume verkochte brandstof is toegenomen, opvallend is ook dat E5 meer klanten krijgt. Uit de cijfers blijkt dat het aantal automobilisten dat E5 tankt sterker stijgt dan het aantal liters en transacties. Dit wijst erop dat deze E5-tankers gemiddeld minder vaak tanken. De E10-rijders tanken vaker en maken doorgaans meer kilometers.

Voorzorg

Niet alle auto’s zijn geschikt om E10 te tanken. Ongeveer een tiende van het Nederlandse wagenpark moet E5 tanken. De populariteit van E5 is ten dele te verklaren doordat er, zeker in de eerste maanden na de introductie van de nieuwe labels, zorgen bestonden over E10. Automobilisten vroegen zich af of hun auto wel bestand was tegen de invloed die ethanol op de motor zou hebben. Uit voorzorg werd E5 getankt. Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard: “Experts stellen dat de meeste zorgen over E10 ongegrond zijn.”

Dat zou de ‘zuinige’ Nederlander goed uitkomen, want E5 is duurder. Roozeman: “Gemiddeld ligt de prijs van een liter E5 zo’n 10% hoger dan van een liter E10. Daar staat tegenover dat de duurdere brandstof net wat zuiniger is, maar dat verschil is marginaal en hangt af van het type auto. Die zuinigheid maakt de hogere prijs niet goed. Daar komt bij dat E5 niet overal verkrijgbaar is. E10 is breder beschikbaar; als een pomp meerdere tankpistolen heeft, dan is het tankstation verplicht om minimaal E10 aan te bieden.”