Bericht over APK naar twee jaar ‘voorbarig’

Het kabinet wil dat de APK vanaf 2007 nog maar eens per twee jaar hoeft, meldt de Volkskrant vandaag. Het ministerie zelf ontkent echter en spreekt van “een losse flodder”. Ook de Bovag vindt het bericht voorbarig.

Volgens de Volkskrant past de lagere keuringsfrequentie in de voornemens van het kabinet om de regeldruk voor burgers en bedrijven te verminderen. ‘Balkenende 2’ wil nog deze kabinetsperiode een kwart van de bestaande regels wegsnoeien. Tijdens ministerieel overleg zouden maandagavond diverse opties zijn besproken, waaronder die voor de APK. Bovag-woordvoerder Rob Boon typeert het overleg als een “voet-op-tafel-bijeenkomst“ – dus zonder besluitvormende status. Los daarvan zijn er volgens Boon genoeg andere redenen die het onwaarschijnlijk maken dat de APK vanaf 2007 naar eens per twee jaar gaat. Zo wacht verkeersminister Peijs nog op de uitkomsten van Europees onderzoek naar de invloed van periodieke autokeuringen op de verkeersveiligheid. Pas als dat er is, besluit ze of de frequentie omlaag kan. “De resultaten komen pas in 2007. Het lijkt me sterk dat het kabinet nu al zou besluiten om de frequentie per volgend jaar te veranderen.” Die lezing wordt bevestigd door een woordvoerster van het ministerie. Zij spreekt van “een losse flodder” van de Volkskrant. “De redactie baseert zich op een 'betrouwbare bron', maar het bericht klopt gewoon niet.” Behalve op de nog lopende Europese studie wijst Rob Boon op eigen APK-onderzoek, vorig jaar gehouden door Bovag en RDW. Daaruit bleek dat minder vaak keuren leidt tot extra gebreken aan vitale onderdelen, zoals remmen, banden en de stuurinrichting. Ook komt volgens Boon jaarlijkse controle van de emissie de luchtkwaliteit in Nederland ten goede. In procedureel opzicht is er volgens de Bovag-woordvoerder eveneens een hobbel op de weg, want eventuele aanpassing van de APK-wetgeving kan pas als de Tweede Kamer heeft ingestemd.

Bericht over APK naar twee jaar ‘voorbarig’ - Automobielmanagement.nl

Bericht over APK naar twee jaar ‘voorbarig’

Het kabinet wil dat de APK vanaf 2007 nog maar eens per twee jaar hoeft, meldt de Volkskrant vandaag. Het ministerie zelf ontkent echter en spreekt van “een losse flodder”. Ook de Bovag vindt het bericht voorbarig.

Volgens de Volkskrant past de lagere keuringsfrequentie in de voornemens van het kabinet om de regeldruk voor burgers en bedrijven te verminderen. ‘Balkenende 2’ wil nog deze kabinetsperiode een kwart van de bestaande regels wegsnoeien. Tijdens ministerieel overleg zouden maandagavond diverse opties zijn besproken, waaronder die voor de APK. Bovag-woordvoerder Rob Boon typeert het overleg als een “voet-op-tafel-bijeenkomst“ – dus zonder besluitvormende status. Los daarvan zijn er volgens Boon genoeg andere redenen die het onwaarschijnlijk maken dat de APK vanaf 2007 naar eens per twee jaar gaat. Zo wacht verkeersminister Peijs nog op de uitkomsten van Europees onderzoek naar de invloed van periodieke autokeuringen op de verkeersveiligheid. Pas als dat er is, besluit ze of de frequentie omlaag kan. “De resultaten komen pas in 2007. Het lijkt me sterk dat het kabinet nu al zou besluiten om de frequentie per volgend jaar te veranderen.” Die lezing wordt bevestigd door een woordvoerster van het ministerie. Zij spreekt van “een losse flodder” van de Volkskrant. “De redactie baseert zich op een 'betrouwbare bron', maar het bericht klopt gewoon niet.” Behalve op de nog lopende Europese studie wijst Rob Boon op eigen APK-onderzoek, vorig jaar gehouden door Bovag en RDW. Daaruit bleek dat minder vaak keuren leidt tot extra gebreken aan vitale onderdelen, zoals remmen, banden en de stuurinrichting. Ook komt volgens Boon jaarlijkse controle van de emissie de luchtkwaliteit in Nederland ten goede. In procedureel opzicht is er volgens de Bovag-woordvoerder eveneens een hobbel op de weg, want eventuele aanpassing van de APK-wetgeving kan pas als de Tweede Kamer heeft ingestemd.