Gedurende een periode van drie jaar wordt de restwaardeontwikkeling van auto’s met zo’n systeem in kaart gebracht. Op die manier kunnen eventuele trends aan het licht komen. Het onderzoek loopt in zeven Europese landen, waaronder Nederland. Jaarlijks worden in Europa momenteel circa twee miljoen auto’s af fabriek uitgerust met een ingebouwd navigatiesysteem. Naar verwachting zal dat cijfer nog aanzienlijk stijgen, zeker nu er systemen beschikbaar komen voor alle prijssegmenten. Gezien het belang dat klanten hechten aan een navigatiesysteem en gezien de kosten ervan (een OEM-systeem is goed voor drie tot zes procent van de nieuwprijs van een auto) is het volgens Navteq en EurotaxGlass’s van belang om de restwaarde vast te stellen. Volgens de initiatiefnemers wordt de invloed van zo’n systeem nogal eens onderschat. Behalve in Nederland vindt het onderzoek ook plaats in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.