Carwings navigatiesysteem van Nissan stippelt de snelste en meest brandstofbesparende route uit bij druk verkeer en bij filevorming. Het kastje stimuleert automobilisten ook tot zuiniger rijden. Het gaat om een award voor innovatieve, energiebesparende oplossingen, toegekend door het Agency for Natural Resources and Energy (onderdeel van het Japanse ministerie van economie, handel en industrie) en het Energy Conservation Center. In de beoordeling is gekeken naar materialen, apparaten en systemen die substantieel bijdragen aan een lager energieverbruik. Carwings viel bij de jury op doordat het de doorstroming van het verkeer bevordert en de automobilisten beduidend zuiniger laat rijden. Op basis van actuele verkeers- en filegegevens en op basis van historische data over de drukte op bepaalde wegen kan Carwings snel een alternatieve route uitstippelen met minder files en opstoppingen. Dat leidt tot kortere reistijden, een hogere gemiddelde snelheid en een lager brandstofverbruik. Gebruikers kunnen bovendien op een website hun brandstofverbruik vergelijken met andere rijders van hetzelfde type Nissan. Ook is er een ranglijst te vinden van mensen die de laagste verbruiken scoren en daarbij worden tips gegeven om zuinig te rijden. Deze zogenoemde Carwings ecodrive-service zorgt ervoor dat automobilisten gaandeweg hun rijgedrag aanpassen voor een minder milieubelasting. Carwings kreeg in 2007 ook al een prijs van het Japanse verkeersministerie vanwege de milieuvriendelijke kenmerken van deze navigatietechnologie.