Voor deze pyrotechnische onderdelen schrijft de zogeheten NEN 7557 een eenduidige en veilige werkwijze voor. Aan de ontwerpnorm is gewerkt door auto-importeurs/-fabrikanten, Stiba, Casimir Bedrijfsadvisering, SGS, Genius, Provincies, Focwa, TNO defensie & veiligheid, RAI Technische zaken, HKS en  demontagebedrijven. Er is gekeken naar gas-, geluid- en stofemissies en naar arbeidsomstandigheden

De ontwerpnorm voor neutralisatie van airbags (elektrische en mechanische) en gordelspanners is een uitbreiding op de serie van algemene normen voor demontagetechnieken (NEN 7550:2002/A1:2008). Commentaar kan vóór 15 september worden ingediend bij de NEN: postbus 5059, 2600 GB Delft of per e-mail (milieu@nen.nl).