Sinds de laatste publicatie van het overzicht met de regelgeving voor winterbanden en sneeuwkettingen (september 2011) is de regelgeving alweer aangepast. Een belangrijke wijziging is dat Tsjechië sinds kort de lijn van Duitsland volgt. Winterbanden zijn in Tsjechië nu ook verplicht bij ‘winterse omstandigheden’. In Italië is de vorig jaar ingevoerde winterbandenplicht op regionaal niveau weer grotendeels losgelaten (alleen in Aostodal geldt die nog). In de overige regio’s in Italië wordt het nu langs (snel)wegen met een bord aangegeven als er een verplichting geldt voor winterbanden.

Een andere belangrijke wijziging is dat in Zweden en Roemenië vierseizoenenbanden niet meer worden gezien als winterbanden. Met een vierseizoenenband voldoe je in deze landen dus niet aan de regelgeving, ondanks dat er op dergelijke banden wel altijd de M&S-markering staat (voor modder en sneeuw) en meestal ook het sneeuwvloksymbool (voor winterbanden).

Vaco maakt sinds enkele jaren twee keer per jaar een nieuw overzicht waarop de winterbandenplicht in kaart is gebracht. Volgens branchemanager Edwin Brinksma is er voor personenwagenbanden gekozen voor een landkaart waarop de verplichting in kleur is aangegeven. "Daarnaast is een uitgebreide omschrijving per land beschikbaar." Automobilisten kunnen in één oogopslag zien waar wel en waar geen vorm van een winterbandenplicht geldt.

De overzichten van Vaco zijn gebaseerd op de wetgeving zoals die in de verschillende landen geldt. Het Europees Parlement heeft eind 2011 aangedrongen op een harmonisatie van de wetgeving. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de minimale profieldiepte van een winterband voor alle landen gelijkgetrokken wordt. En zo ook is eenheid gewenst in de verplichtingsperioden en de weersomstandigheden waaronder de verplichting moet gelden.