Bovag Revisiebedrijven: hergebruik als core business

Ruim twee jaar geleden trad Jean-Paul Borsten aan als voorzitter van Bovag Revisiebedrijven. Sindsdien heeft hij geijverd voor meer bekendheid van de sector – en dat lijkt gelukt. Maar er blijft nog genoeg te doen. “Zestig procent van de sites van revisiebedrijven is in mijn ogen niet goed.”

De receptioniste is ziek; vandaag speelt Jean-Paul Borsten vliegende keep, met veelvuldig rinkelende telefoons en diverse afhaalmomentjes aan de balie. Stress is er niet, zo te zien. Zodra het even wat minder hectisch is, schuift hij aan. "Of het goed gaat met de revisiebranche? We zitten in een markt met, zeker voor de toekomst, veel potentieel. Onder invloed van de tijdgeest zal de vraag naar reman (remanufacturing) alleen maar groeien, nationaal en internationaal. Het is heus geen toeval dat de vakbeurs ReMaTec steeds groter van opzet wordt. In Californië eist de overheid dat men eerst zoekt naar gereviseerd en pas daarna naar nieuw. Ook China promoot reman als serieuze branche. Motoren, verstuivers, versnellingsbakken, alles erom heen. Ook OE-fabrikanten hebben hun ruilprogramma’s en gereviseerde producten. Het zou mooi zijn als ook van onderop, door de automobilist, vaker gevraagd wordt naar een gereviseerde variant."

Bewustwording

Jean-Paul Borsten (43) trad medio 2012 aan als voorzitter van Bovag Revisiebedrijven. Met zo’n 65 leden is het een overzichtelijke afdeling. Zeventig tot tachtig procent van alle revisiebedrijven in de nationale automotive sector is lid van Bovag. Als belangrijke winst die de afgelopen twee jaar is bereikt, noemt Borsten de externe communicatie. "Tot voor enkele jaren terug hoorde je niet heel veel uit revisieland. Maar nu is er meer overleg met de andere afdelingen. We hebben enkele  gecombineerde evenementen gehad, onder meer op het Bovag Dealercongres (18 maart jl, red.). Met het Truckdealers-bestuur kijken we naar een gezamenlijk podium om ons gezicht te laten zien en de leden met elkaar te laten kennismaken. Verder hebben we beginnende samenwerkingen met de Vereniging Industriële Verbrandingsmotoren, zoals een gecombineerde jaarvergadering. Ook buiten de branche zijn er wat meer activiteiten. Al met al zie ik de bewustwording van het belang van revisie groeien."
Of zijn achterban dus ook meer opdrachten krijgt vanuit het autokanaal? "Dat hebben we niet gemeten." Helder is dat de Nederlandse universeel, merkspecialist en dealer afdoende bekend zijn met revisie als optie voor nieuw . "Wat niet automatisch inhoudt dat revisie er ook top of mind is. Ik betwijfel soms of men het juiste beeld heeft van wat er allemaal kan met revisie en wat onze leden doen.  Dat het enige verschil met een nieuw onderdeel is dat daar een mooi doosje van de supplier omheen zit. Kwalitatief is er geen verschil, durf ik te stellen. Maar in de perceptie is er nog wat ruis." Sowieso heerst in andere sectoren, bijvoorbeeld het grondverzet, een andere reparatiecultuur. Bij groot onderhoud aan een hijskraan, waarin relatief dure motoren zitten, is kostenbewustzijn en dus het zoeken naar alternatieven vanzelfsprekender.

Beleidsplan in augustus

Begin augustus wordt het beleidsplan van Bovag Revisiebedrijven geopenbaard. Doel  voor de langere termijn is het vak een meer vanzelfsprekende optie te laten zijn. Zoals in de supermarkt steeds meer keuze komt uit ecologische producten moet ook revisie als milieuvriendelijk alternatief – grondstoffen, energie – een logische propositie worden. In het beleidsplan zal een hoofdstuk zijn opgenomen over Opleidingen en over Erkend Duurzaam. Nog lang niet alle 65 leden die de afdeling herbergt hebben de boodschap  opgepakt.  Op dit moment zijn zeven bedrijven gecertificeerd;  tien tot twaalf zijn ermee bezig. Het certificaat Erkend Duurzaam bestaat anderhalf jaar en is te verkrijgen na toetsing door een externe, onafhankelijke partij. Die kijkt naar zaken als je afvalstromen, energieverbruik, verantwoord maatschappelijk ondernemen. "Of het certificaat een verplichting wordt? Nog niet. Maar ik denk dat je als bedrijf voor jezelf de lat hoog moet leggen. Tegelijk denk ik dat je als vereniging dat niet moet willen afdwingen, ofschoon je wel een duidelijke wens kunt uitspreken. Dat is ook al gebeurd. En ik denk dat de markt hier ook een wens in heeft, zakelijke partijen die zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid. Als je anno 2014 de discussie nog moet gaan voeren of duurzaamheid een trend is, heb je ergens de boot gemist. Hergebruik is core business."

KADER

Database

Sinds ReMaTec 2013 zijn Jean-Paul Borsten en Aart Koning van KTB mede-eigenaar van de technische database  EnginDesk.com. Het is een internationale vraagbaak (24-talig) op het gebied van motorrevisie. Er staan dertigduizend auto-, industrie- en landbouwmotoren in. Voor 250 euro per jaar komen bedrijven alles te weten over afstelmomenten, kophoogte, distributietiming, cilinderkopdikte en dergelijke. Het gaat in de basis om de begin jaren negentig gedigitaliseerde papieren catalogus van de Europese koepelorganisatie FIRM (International Federation of Engine Remanufactures and Rebuilders). Van deze vereniging, die tien nationale brancheverenigingen en meer dan duizend bedrijven bundelt, is Jean-Paul Borsten de penningmeester. De vorige eigenaar van de database, Enginedesk, was op leeftijd en bereid om de database te verkopen. Borsten  is voor een derde eigenaar, samen met de oud-eigenaar en directeur Aart Koning van KTB Koning. "Binnen onze afdeling loopt nog een peiling onder de leden over de vaag of men een eigen, branchegeorganiseerd platform wil.  Door de overname ben ik in die discussie een commerciële  partij geworden, wat mijn positie als voorzitter wat moeilijker maakt."

KADER 2

Internet

Vergelijkend met andere takken van sport in de autobranche noemt Jean-Paul Borsten de toepassing van internet als verbeterpunt voor zijn achterban. Veel revisiebedrijven kunnen/moeten daar nog stappen zetten. "Ook onze eigen website is summier, daar draai ik niet omheen. Het is de bedoeling online meerdere takken van sport te bedienen, maar door tijdgebrek en gebrek aan kennis blijft dat tot nu toe een wens. Bij de leden van onze afdeling ligt het er natuurlijk aan hoe hoog je de lat legt maar als ik ervan uit ga dat ik mijn eigen site niet goed vind, is in mijn ogen zestig procent van de sites van revisiebedrijven niet goed. Ook websites bouwen is een vak en een site bouwen kost geld. De opbrengst in euro’s is niet direct meetbaar."

Bovag Revisiebedrijven: hergebruik als core business - Automobielmanagement.nl

Bovag Revisiebedrijven: hergebruik als core business

Ruim twee jaar geleden trad Jean-Paul Borsten aan als voorzitter van Bovag Revisiebedrijven. Sindsdien heeft hij geijverd voor meer bekendheid van de sector – en dat lijkt gelukt. Maar er blijft nog genoeg te doen. “Zestig procent van de sites van revisiebedrijven is in mijn ogen niet goed.”

De receptioniste is ziek; vandaag speelt Jean-Paul Borsten vliegende keep, met veelvuldig rinkelende telefoons en diverse afhaalmomentjes aan de balie. Stress is er niet, zo te zien. Zodra het even wat minder hectisch is, schuift hij aan. "Of het goed gaat met de revisiebranche? We zitten in een markt met, zeker voor de toekomst, veel potentieel. Onder invloed van de tijdgeest zal de vraag naar reman (remanufacturing) alleen maar groeien, nationaal en internationaal. Het is heus geen toeval dat de vakbeurs ReMaTec steeds groter van opzet wordt. In Californië eist de overheid dat men eerst zoekt naar gereviseerd en pas daarna naar nieuw. Ook China promoot reman als serieuze branche. Motoren, verstuivers, versnellingsbakken, alles erom heen. Ook OE-fabrikanten hebben hun ruilprogramma’s en gereviseerde producten. Het zou mooi zijn als ook van onderop, door de automobilist, vaker gevraagd wordt naar een gereviseerde variant."

Bewustwording

Jean-Paul Borsten (43) trad medio 2012 aan als voorzitter van Bovag Revisiebedrijven. Met zo’n 65 leden is het een overzichtelijke afdeling. Zeventig tot tachtig procent van alle revisiebedrijven in de nationale automotive sector is lid van Bovag. Als belangrijke winst die de afgelopen twee jaar is bereikt, noemt Borsten de externe communicatie. "Tot voor enkele jaren terug hoorde je niet heel veel uit revisieland. Maar nu is er meer overleg met de andere afdelingen. We hebben enkele  gecombineerde evenementen gehad, onder meer op het Bovag Dealercongres (18 maart jl, red.). Met het Truckdealers-bestuur kijken we naar een gezamenlijk podium om ons gezicht te laten zien en de leden met elkaar te laten kennismaken. Verder hebben we beginnende samenwerkingen met de Vereniging Industriële Verbrandingsmotoren, zoals een gecombineerde jaarvergadering. Ook buiten de branche zijn er wat meer activiteiten. Al met al zie ik de bewustwording van het belang van revisie groeien."
Of zijn achterban dus ook meer opdrachten krijgt vanuit het autokanaal? "Dat hebben we niet gemeten." Helder is dat de Nederlandse universeel, merkspecialist en dealer afdoende bekend zijn met revisie als optie voor nieuw . "Wat niet automatisch inhoudt dat revisie er ook top of mind is. Ik betwijfel soms of men het juiste beeld heeft van wat er allemaal kan met revisie en wat onze leden doen.  Dat het enige verschil met een nieuw onderdeel is dat daar een mooi doosje van de supplier omheen zit. Kwalitatief is er geen verschil, durf ik te stellen. Maar in de perceptie is er nog wat ruis." Sowieso heerst in andere sectoren, bijvoorbeeld het grondverzet, een andere reparatiecultuur. Bij groot onderhoud aan een hijskraan, waarin relatief dure motoren zitten, is kostenbewustzijn en dus het zoeken naar alternatieven vanzelfsprekender.

Beleidsplan in augustus

Begin augustus wordt het beleidsplan van Bovag Revisiebedrijven geopenbaard. Doel  voor de langere termijn is het vak een meer vanzelfsprekende optie te laten zijn. Zoals in de supermarkt steeds meer keuze komt uit ecologische producten moet ook revisie als milieuvriendelijk alternatief – grondstoffen, energie – een logische propositie worden. In het beleidsplan zal een hoofdstuk zijn opgenomen over Opleidingen en over Erkend Duurzaam. Nog lang niet alle 65 leden die de afdeling herbergt hebben de boodschap  opgepakt.  Op dit moment zijn zeven bedrijven gecertificeerd;  tien tot twaalf zijn ermee bezig. Het certificaat Erkend Duurzaam bestaat anderhalf jaar en is te verkrijgen na toetsing door een externe, onafhankelijke partij. Die kijkt naar zaken als je afvalstromen, energieverbruik, verantwoord maatschappelijk ondernemen. "Of het certificaat een verplichting wordt? Nog niet. Maar ik denk dat je als bedrijf voor jezelf de lat hoog moet leggen. Tegelijk denk ik dat je als vereniging dat niet moet willen afdwingen, ofschoon je wel een duidelijke wens kunt uitspreken. Dat is ook al gebeurd. En ik denk dat de markt hier ook een wens in heeft, zakelijke partijen die zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid. Als je anno 2014 de discussie nog moet gaan voeren of duurzaamheid een trend is, heb je ergens de boot gemist. Hergebruik is core business."

KADER

Database

Sinds ReMaTec 2013 zijn Jean-Paul Borsten en Aart Koning van KTB mede-eigenaar van de technische database  EnginDesk.com. Het is een internationale vraagbaak (24-talig) op het gebied van motorrevisie. Er staan dertigduizend auto-, industrie- en landbouwmotoren in. Voor 250 euro per jaar komen bedrijven alles te weten over afstelmomenten, kophoogte, distributietiming, cilinderkopdikte en dergelijke. Het gaat in de basis om de begin jaren negentig gedigitaliseerde papieren catalogus van de Europese koepelorganisatie FIRM (International Federation of Engine Remanufactures and Rebuilders). Van deze vereniging, die tien nationale brancheverenigingen en meer dan duizend bedrijven bundelt, is Jean-Paul Borsten de penningmeester. De vorige eigenaar van de database, Enginedesk, was op leeftijd en bereid om de database te verkopen. Borsten  is voor een derde eigenaar, samen met de oud-eigenaar en directeur Aart Koning van KTB Koning. "Binnen onze afdeling loopt nog een peiling onder de leden over de vaag of men een eigen, branchegeorganiseerd platform wil.  Door de overname ben ik in die discussie een commerciële  partij geworden, wat mijn positie als voorzitter wat moeilijker maakt."

KADER 2

Internet

Vergelijkend met andere takken van sport in de autobranche noemt Jean-Paul Borsten de toepassing van internet als verbeterpunt voor zijn achterban. Veel revisiebedrijven kunnen/moeten daar nog stappen zetten. "Ook onze eigen website is summier, daar draai ik niet omheen. Het is de bedoeling online meerdere takken van sport te bedienen, maar door tijdgebrek en gebrek aan kennis blijft dat tot nu toe een wens. Bij de leden van onze afdeling ligt het er natuurlijk aan hoe hoog je de lat legt maar als ik ervan uit ga dat ik mijn eigen site niet goed vind, is in mijn ogen zestig procent van de sites van revisiebedrijven niet goed. Ook websites bouwen is een vak en een site bouwen kost geld. De opbrengst in euro’s is niet direct meetbaar."