In een persverklaring verwijst de Duitse brancheorganisatie GVA naar Verordening Euro 5/6 van de Europese Commissie. Ze bevat een reeks informatievoorschriften over personenwagens die sinds 2009 typegoedgekeurd zijn. De fabrikanten van deze voertuigen zijn verplicht om via internet, volgens een standaardmethode, onbeperkt aan derden toegang te verschaffen tot informatie over reparatie en onderhoud. Maar daar komt in de praktijk veel te weinig van terecht, klaagt de Europese Commissie (opnieuw). De vrije concurrentie in deze sector loopt dan ook "ernstig en blijvend" gevaar.

Het gebrek aan informatie zorgt dat foutbestellingen en hoge percentages retourzendingen aan de orde van de dag zijn, stelt de EC. Volgens GVA-president Hartmut Röhl toont de studie aan dat de vrije vervangingsmarkt daardoor verliest aan concurrentievermogen. "Onderhoudsbedrijven zijn afhankelijk van tijdige en juiste levering van vervangingsonderdelen. Lukt dat niet via de grossier, dan wenden ze zicht tot de voertuigfabrikant, die echter vaak duurder is. Dat leidt bovendien tot hogere prijzen voor de eindgebruiker." Volgens de GVA is alleen een strakke en consequente toepassing van Euro 5/6 afdoende om het probleem aan te pakken.

Ook de EU zelf komt tot dat inzicht. In haar onderzoek doet ze concrete aanbevelingen om strakkere naleving van de richtlijnen te bewerkstelligen. Zo moeten de inhoud, kwaliteit en procedures rondom voertuigtechnische informatie strenger worden geformuleerd.  Voor klachten, onderzoek en eventuele sancties als het gaat om onderdelen en informatie zou een eigen controle-instantie in het leven moeten worden geroepen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding