De groep heeft nu zo’n 50 grossiers en bijna een landelijke dekking. Directeur Freek Blekxtoon van GroupAuto verwacht snel nog meer nieuwe leden te kunnen melden.

Eigenaar Kees Koren was nog nooit lid geweest van een groepering, maar geeft aan dat de snel veranderende marktsituatie nu ook een kans is voor zijn bedrijf: "je ziet de concentratie in onze branche om je heen gebeuren en het was voor ons tijd om deze weloverwogen keuze te maken. GroupAuto staat voor de onafhankelijkheid zoals wij die willen behouden en spreekt ons het meest aan; wij hebben ook andere opties uitgeprobeerd maar we zijn er stellig in: dit is voor ons bedrijf de beste weg. De opvolging voor mij als eigenaar is ook goed geregeld doordat de volgende generatie al in huis is (mede-eigenaren zoons Christiaan Koren, Wibo Koren en Gregor Sterk) en als lid van een sterke club kunnen zij gezamenlijk het bedrijf op een goeie manier de toekomst in leiden en naar een hoger plan tillen."

Freek Blekxtoon vult aan: "zaken als goede inkoopafspraken, garageformules, bestelportalen en ook de aankomende telematica wedloop kun je onmogelijk in je eentje organiseren en bekostigen. En als je dan gaat shoppen in de markt, blijken er maar een paar opties over te zijn om je ergens bij aan te sluiten. En van de drie vrije clubs waaruit je zou kunnen kiezen zijn er vaak al één of twee bezet, en op veel plekken is er zelfs geen plek meer. En dan is het ook nog de vraag welke club het beste bij je past. Er is veel animo voor onze groep en we denken dan ook op korte termijn weer nieuws te hebben over nieuwe leden."