Geevers Auto Parts: binnenkort gebruikte delen

Als leverancier van schade-onderdelen in de Benelux verkent Geevers Auto Parts momenteel de mogelijkheid om het aanbod uit te breiden met gebruikte onderdelen. Het bedrijf verwacht op deze manier haar klanten met een breder aanbod nog beter te kunnen bedienen.

Geevers

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ruim 85% van de ondervraagde herstelbedrijven gebruikte onderdelen toepast bij het herstellen van schades. Duurzaamheid en kostenbesparing worden hierbij als belangrijkste argumenten genoemd.

Voor particulieren 
Het merendeel van de opdrachten komt vanuit particulieren die schades vaak zelf moeten betalen. Bovendien komt naar voren dat auto’s die economisch total loss zijn vaak met goedkopere gebruikte onderdelen nog wel van de verzekeringsmaatschappij hersteld mogen worden.
De grootste knelpunten bij het toepassen van gebruikte onderdelen zijn de (relatief) lange zoektijden en de verkrijgbaarheid van de onderdelen. Geevers Auto Parts verkent momenteel de mogelijkheid om met gebruikte onderdelen haar service naar haar klanten verder uit te breiden. Door het zoekwerk uit handen te nemen en een combinatie van nieuwe (in verschillende kwaliteitslijnen) en gebruikte onderdelen te kunnen leveren, kan Geevers Auto Parts haar klanten een nog betere service verlenen. Dit stelt schadeherstellers vervolgens in staat de service naar haar klanten ook verder te verbeteren.

Vraag is wanneer

De potentie van gebruikte onderdelen voor schadeherstellers is Geevers Auto Parts zeer duidelijk geworden. Om een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van de schadeherstelmarkt is het niet de vraag óf het gaat gebeuren, maar hoe en wanneer zij de markt met gebruikte onderdelen zullen betreden.

Geevers Auto Parts: binnenkort gebruikte delen - Automobielmanagement.nl

Geevers Auto Parts: binnenkort gebruikte delen

Als leverancier van schade-onderdelen in de Benelux verkent Geevers Auto Parts momenteel de mogelijkheid om het aanbod uit te breiden met gebruikte onderdelen. Het bedrijf verwacht op deze manier haar klanten met een breder aanbod nog beter te kunnen bedienen.

Geevers

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ruim 85% van de ondervraagde herstelbedrijven gebruikte onderdelen toepast bij het herstellen van schades. Duurzaamheid en kostenbesparing worden hierbij als belangrijkste argumenten genoemd.

Voor particulieren 
Het merendeel van de opdrachten komt vanuit particulieren die schades vaak zelf moeten betalen. Bovendien komt naar voren dat auto’s die economisch total loss zijn vaak met goedkopere gebruikte onderdelen nog wel van de verzekeringsmaatschappij hersteld mogen worden.
De grootste knelpunten bij het toepassen van gebruikte onderdelen zijn de (relatief) lange zoektijden en de verkrijgbaarheid van de onderdelen. Geevers Auto Parts verkent momenteel de mogelijkheid om met gebruikte onderdelen haar service naar haar klanten verder uit te breiden. Door het zoekwerk uit handen te nemen en een combinatie van nieuwe (in verschillende kwaliteitslijnen) en gebruikte onderdelen te kunnen leveren, kan Geevers Auto Parts haar klanten een nog betere service verlenen. Dit stelt schadeherstellers vervolgens in staat de service naar haar klanten ook verder te verbeteren.

Vraag is wanneer

De potentie van gebruikte onderdelen voor schadeherstellers is Geevers Auto Parts zeer duidelijk geworden. Om een bijdrage te blijven leveren aan de ontwikkeling van de schadeherstelmarkt is het niet de vraag óf het gaat gebeuren, maar hoe en wanneer zij de markt met gebruikte onderdelen zullen betreden.