Na alle overnames in de afgelopen jaren wil de organisatie de voordelen van haar omvang verder benutten. “Met de bouw van één nieuw CDC, ter grootte van 50.000 m2, bereiden we ons voor op de toekomst en verdere groei. Het distributiecentrum wordt voorzien van de nieuwste technologie op het gebied van mechanisatie, gecombineerd met traditionele warehousing. Het CDC wordt aangestuurd met een nieuw warehousemanagementsysteem,” aldus Eric Jansen van COO Fource Holding.

Marconisingel

Het nieuwe centrale distributiecentrum wordt gebouwd aan de Marconisingel op bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Er is voor deze locatie gekozen gezien de ligging ten opzichte van de huidige distributiecentra. Daarnaast waren hier kavels beschikbaar van voldoende omvang met een goede ontsluiting op het omliggende wegennetwerk.

Bouwvergunning

Het verkrijgen van de bouwvergunning was een belangrijke mijlpaal. Nu de vergunning onherroepelijk is, kan de bouw starten. Naar verwachting zal het nieuwe distributiecentrum eind 2021 klaar zijn om in gebruik genomen te worden, waarna de activiteiten in de huidige distributiecentra gefaseerd worden overgeplaatst.