Markeur heeft een visie ontwikkeld voor strategische groei tot en met 2015. Substantiële groei van de omzet, procesoptimalisatie en het verder ontwikkelen van het ‘human capital’ zijn de drie bouwstenen van het beleid om het bedrijfsresultaat te maximaliseren. De groei moet voortkomen uit organische groei binnen de divisies en ook door acquisities. Markeur zegt de afgelopen maanden te zijn gestart met de selectie van ondernemingen die in de groep zouden kunnen passen.

In de eerste negen maanden van het jaar hebben MultiLease, MultiRent en Het Motorhuis aanzienlijk beter gepresteerd dan vorig jaar. Het Motorhuis (autodealers) presteerde boven verwachting en zegt de positieve invloed van de vraag naar fiscaal aantrekkelijke modellen te merken. Binnen Het Motorhuis worden acht van dit soort modellen van de diverse merken aangeboden. En ook de vraag naar occasions blijft onverminderd goed. Het Autoschadehuis heeft ‘last van de ontwikkelingen in de markt’, aldus de directie. ‘In het autoherstel is door de tarievenoorlog de bodem verder verlaagd en alle partijen worden hierin meegetrokken.’

Op financieel gebied heeft de groep zich verbeterd. De solvabiliteit is het afgelopen (derde) kwartaal gestegen, er is een positieve cashflow en er is sprake van een reductie van het vreemd vermogen. Mede door de oprichting van Markeur Centraal Occasion Management en verdere ‘optimalisatie van interne processen’ binnen Het Motorhuis Sales is een betere marge gerealiseerd. De voorraadouderdom is teruggebracht naar gemiddeld 45 stadagen.