Volgens ATS is ‘het overgrote deel’ van de standplaatshouders van de markt in Utrecht meegegaan naar Beverwijk. Het team zou zijn aangevuld met ‘een groot aantal’ nieuwe standhouders. In totaal gaat het om driehonderd erkende autobedrijven. De automarkt is erg bekend en trekt wekelijks vijftienhonderd kopers, vooral uit Oost-Europa en Noord-Afrika, die per jaar zorgen voor een export van vijftigduizend auto’s. Via het bedrijf VWE hanteert men het buy & drive-concept, waardoor het mogelijk is dat kopers binnen een half uur na aankoop met de juiste formulieren terug naar huis kunnen rijden.

ATS zegt een moderne voortzetting te willen realiseren van de Utrechtse markt die vorige week na tachtig jaar is beeindigd omdat de Utrechtse gemeenteraad in 2005 besloot het Veemarktcomplex te herontwikkleen als woningbouwlocatie. ATS zegt meer aan marketing te zullen doen en zal zich daarbij vooral richten op de buitenlandse koper.