Mede onder invloed van de recente verkoopspurt (naar aanleiding van fiscaal voordeel vóór 1 juli) doen dus steeds meer Nederlanders een beroep op een lening voor de aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto. Per eind april telde het CBS 403 duizend uitstaande financieringscontracten voor aflopend krediet, waarvan 149 duizend door autodealers werden afgesloten (=37%). De autodealers waren een jaar tevoren nog maar goed voor 128 duizend contracten, waarmee in een jaar tijd een toename is gerealiseerd van dik 16 procent. in dezelfde tijd steeg het totaal aantal contracten slechts met negen procent.

In geld gemeten is de positie van de autodealers nog indrukwekkender. Per april mat het CBS een totaal uitstaand saldo van 3,2 miljard euro, waarvan 1,3 miljard via de dealershowrooms tot stand was gekomen – een dealeraandeel van 40,7 procent. Een jaar daarvoor waren de autodealers nog maar goed voor 1,1 miljard euro aan uitstaand saldo. Het succes van de autodealers is deels ook te danken aan de veelvuldige inzet van financieringsacties door de importeurs. Door de lage rente en de toch al geringe marge op de (vaak kleine) auto’s is deze vorm van verkoopstimulering een probaat middel om nóg meer auto’s te verkopen. Op de website actieauto.nl zijn alle financieringsacties verzameld.

Deze analyse betreft overigens alleen aflopend krediet. Een andere kredietvorm, het zogenaamde doorlopend krediet, is buiten beschouwing gelaten. Autodealers verstrekken immers vrijwel uitsluitend aflopend krediet tezamen met de aflevering van een auto. In Nederland staat bij consumenten voor 3,2 miljard euro aan aflopend krediet uit, aan doorlopend krediet is dat zelfs 12,7 miljard euro. Er is geen inzicht in de mate waarin doorlopend krediet voor de aanschaf van personenauto’s wordt aangewend.

Zie voor meer cijfers bij Dealer Support Net op rubriek ‘autofinancieringen in cijfers’.                                                            

aflopend krediet | uitstaand saldo (in mln. euro)

totaal kredietverstrekkers

2012

2011

% +/-

januari

3.166

2.807

12,8%

februari

3.183

2.826

12,6%

maart

3.222

2.939

9,6%

april

3.248

2.969

9,4%

 

 

 

 

wv. autodealers

 

 

 

januari

1.276

1.054

21,1%

februari

1.283

1.065

20,5%

maart

1.304

1.096

19,0%

april

1.323

1.114

18,8%

 

 

 

 

% autodealers

 

 

 

januari

40,3%

37,5%

7,3%

februari

40,3%

37,7%

7,0%

maart

40,5%

37,3%

8,5%

april

40,7%

37,5%

8,6%

 

 

 

 

Bron: CBS; bewerking: AUMACON