Aftermarket Event van AM schetst zorgelijke toekomst autobranche

Op het Driving Business Aftermarket Event van AM, donderdagmiddag 14 november in Putten, is de aftermarketsector in breed perspectief besproken. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Een aantal factoren heeft een negatief effect op de branche. Te beginnen met het aanmerkelijk kleinere aantal nieuwverkopen, dat weleens voor langere termijn zou kunnen stabiliseren op zo’n 475 duizend stuks. Bovendien, door de effecten van een zeer substantiële export van personenauto’s krimpt het Nederlandse wagenpark in de komende periode verder Dat heeft weer z’n effecten op de aftermarket, omdat er minder auto’s worden verkocht, gekeurd, onderhouden en gerepareerd.

Door allerlei maatregelen aan de auto’s en aan de omstandigheden op de weg, zal het aantal schades aan auto’s ook verminderen. Komt nog bij dat moderne auto’s in principe minder onderhoud nodig hebben, iets wat zeker geldt voor de elektrische auto’s. Maar daar staat dan weer tegenover dat de aard van de werkzaamheden ingewikkelder wordt, waardoor er behoefte is en zal zijn aan hooggekwalificeerde technici, op allerlei gebied inclusief de schadeherstel. Om die (straks) beschikbaar te hebben, is actie noodzakelijk. En die actie moet al beginnen op de basisscholen.

Last but not least is er de stormachtige ontwikkeling van het internet en de sociale media. De trend vraagt van ondernemers in de autobranche een andere attitude. Kortom, het aantal bedreigingen is groot, net overigens als het aantal garages. "Het is gemakkelijk te onthouden: er zijn net zoveel garages als cafés in Nederland", aldus Clem Dickmann van kennisbureau Aumacon.

Als sprekers traden op:

1.  Michel Corveleijn, directeur van VWE. Hij hield een presentatie over de resultaten van het nieuwe Occasion Onderzoek 2013. Met als boodschap dat het Nederlandse wagenpark krimpt en verder zal krimpen. Met onherroepelijk gevolgen voor de aftermarket.

2. Michiel Aker, partnership manager automotive van Marktplaats.nl. Hij presenteerde resultaten van een onderzoek dat Marktplaats hield onder zijn klanten (gebruikers van marktplaats.nl) over hoe zij zich oriënteren en wat zij verwachten van garagebedrijven.

3. Michel van Roon, directeur van CRM Used Car Mangement. Hij toonde resultaten van een onderzoek/studie naar gebruik van social media. Een fenomeen dat groot is, maar door veel ondernemers op de verkeerde manier wordt benaderd. "Social Media laat je niet door een stagiair doen."

4. Paul de Krom van Platform Beta Techniek. Hij schetste de situatie waarin een tekort aan technici ontstaat en wat daaraan (op initiatief van de regering) wordt gedaan. Over dit onderwerp werd aansluitend gediscussieerd door: met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten (Leo Fransen – Innovam – en Paul Claessen – HTS Autotechniek) en met Alfred Möller, autoschadehersteller en duurzaamheidsondernemer.

5. René Seyger, consultant van Roland Berger, sprak over de resultaten van de Global Automotive Supply Study 2013. Die schetst kansen en bedreigingen van toeleveranciers bij de autofabrikanten (OEM).

6. Harry Filon, voorzitter Stichting Duurzaam Repareren. Hij zoomde in op de effecten van duurzaamheid in de onderneming. Duurzaamheid is niet alleen maar van belang voor mvo en het milieu, maar zal op de langere termijn de enige garantie zijn om concurrerend, dus tegen de juiste prijs, te kunnen blijven werken.

7. Clem Dickmann, directeur van Aumacon. Consultant gaf een overall beeld van de autobranche en de getallen waarop hij zijn prognoses baseert. Hij neemt hierbij geen blad voor de mond en is het lang niet in alle gevallen eens met de brancheorganisaties. Groot pijnpunt: er zijn veel te veel garages.

   

 

     

  

        

Reacties

Zie de genoemde bedreigingen in het artikel a.u.b als KANS!
Dat biedt de branche perspectief.

Geplaatst door: Allard Pit op
Aftermarket Event van AM schetst zorgelijke toekomst autobranche - Automobielmanagement.nl

Aftermarket Event van AM schetst zorgelijke toekomst autobranche

Op het Driving Business Aftermarket Event van AM, donderdagmiddag 14 november in Putten, is de aftermarketsector in breed perspectief besproken. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Een aantal factoren heeft een negatief effect op de branche. Te beginnen met het aanmerkelijk kleinere aantal nieuwverkopen, dat weleens voor langere termijn zou kunnen stabiliseren op zo’n 475 duizend stuks. Bovendien, door de effecten van een zeer substantiële export van personenauto’s krimpt het Nederlandse wagenpark in de komende periode verder Dat heeft weer z’n effecten op de aftermarket, omdat er minder auto’s worden verkocht, gekeurd, onderhouden en gerepareerd.

Door allerlei maatregelen aan de auto’s en aan de omstandigheden op de weg, zal het aantal schades aan auto’s ook verminderen. Komt nog bij dat moderne auto’s in principe minder onderhoud nodig hebben, iets wat zeker geldt voor de elektrische auto’s. Maar daar staat dan weer tegenover dat de aard van de werkzaamheden ingewikkelder wordt, waardoor er behoefte is en zal zijn aan hooggekwalificeerde technici, op allerlei gebied inclusief de schadeherstel. Om die (straks) beschikbaar te hebben, is actie noodzakelijk. En die actie moet al beginnen op de basisscholen.

Last but not least is er de stormachtige ontwikkeling van het internet en de sociale media. De trend vraagt van ondernemers in de autobranche een andere attitude. Kortom, het aantal bedreigingen is groot, net overigens als het aantal garages. "Het is gemakkelijk te onthouden: er zijn net zoveel garages als cafés in Nederland", aldus Clem Dickmann van kennisbureau Aumacon.

Als sprekers traden op:

1.  Michel Corveleijn, directeur van VWE. Hij hield een presentatie over de resultaten van het nieuwe Occasion Onderzoek 2013. Met als boodschap dat het Nederlandse wagenpark krimpt en verder zal krimpen. Met onherroepelijk gevolgen voor de aftermarket.

2. Michiel Aker, partnership manager automotive van Marktplaats.nl. Hij presenteerde resultaten van een onderzoek dat Marktplaats hield onder zijn klanten (gebruikers van marktplaats.nl) over hoe zij zich oriënteren en wat zij verwachten van garagebedrijven.

3. Michel van Roon, directeur van CRM Used Car Mangement. Hij toonde resultaten van een onderzoek/studie naar gebruik van social media. Een fenomeen dat groot is, maar door veel ondernemers op de verkeerde manier wordt benaderd. "Social Media laat je niet door een stagiair doen."

4. Paul de Krom van Platform Beta Techniek. Hij schetste de situatie waarin een tekort aan technici ontstaat en wat daaraan (op initiatief van de regering) wordt gedaan. Over dit onderwerp werd aansluitend gediscussieerd door: met vertegenwoordigers van opleidingsinstituten (Leo Fransen – Innovam – en Paul Claessen – HTS Autotechniek) en met Alfred Möller, autoschadehersteller en duurzaamheidsondernemer.

5. René Seyger, consultant van Roland Berger, sprak over de resultaten van de Global Automotive Supply Study 2013. Die schetst kansen en bedreigingen van toeleveranciers bij de autofabrikanten (OEM).

6. Harry Filon, voorzitter Stichting Duurzaam Repareren. Hij zoomde in op de effecten van duurzaamheid in de onderneming. Duurzaamheid is niet alleen maar van belang voor mvo en het milieu, maar zal op de langere termijn de enige garantie zijn om concurrerend, dus tegen de juiste prijs, te kunnen blijven werken.

7. Clem Dickmann, directeur van Aumacon. Consultant gaf een overall beeld van de autobranche en de getallen waarop hij zijn prognoses baseert. Hij neemt hierbij geen blad voor de mond en is het lang niet in alle gevallen eens met de brancheorganisaties. Groot pijnpunt: er zijn veel te veel garages.

   

 

     

  

        

Reacties

Zie de genoemde bedreigingen in het artikel a.u.b als KANS!
Dat biedt de branche perspectief.

Geplaatst door: Allard Pit op