Beide dealerbedrijven werden vlak voor kerst failliet verklaard. Naar verwachting zijn de overname van de activa en de doorstart in de eerste helft van februari een feit. De betrokken importeurs van Opel en Kia hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven.

Stern Groep streeft met zijn autoclusters landelijke spreiding na, reden om actief te worden in Assen en Groningen met autodealeractiviteiten, Stern Financial Services en Stern Mobility Services.

Vanwege de omvang van de dealerbedrijven wordt binnen enkele dagen een spoedmelding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt. Verwacht wordt dat de transactie en de doorstart binnen enkele weken kunnen worden gerealiseerd. Beoogd wordt vanuit de hoofdvestiging te Assen de merken Opel en Kia te vertegenwoordigen onder de vertrouwde naam Wander. Het dealerbedrijf in Groningen zal in afgeslankte vorm verder gaan als Wander Groningen met Opel en Kia. Vanuit de hoofdvestiging in Assen zullen ook autolease en autorent activiteiten worden ontwikkeld. Uit oogpunt van kostenbesparing zullen de vestigingen in Assen en Groningen steunen op de bestaande administratieve kern van Stern 5 in Purmerend en op SternFacilitair. Het voornemen bestaat om in Haren een SternPoint te realiseren. De komende weken zullen hierover nadere mededelingen volgen. Naar verwachting zal aan circa vijftig werknemers een arbeidsovereenkomst worden aangeboden.