Volgens Berkhof was de tijd te kort om op twee onderdelen de gewenste duidelijkheid te krijgen. Zo speelde nog een aantal onopgehelderde zaken binnen de leaseportefeuille. Daarnaast was er geen overeenstemming over de huurprijs van de over te nemen panden. De curatoren hadden tegenover Van Mossel aangegeven niet langer te kunnen wachten dan tot maandag 12.00 uur, in verband met de door- c.q. oplopende kosten voor panden en personeel. "Ik heb daar begrip voor, gelet op de positie van de curatoren. Voor ons betekent het echter dat we, gezien de financiële risico’s, niet tot zaken kunnen komen."

Behalve de factor tijd speelde volgens Berkhof ook de positie van truckfabrikant DAF een belangrijk rol in het afketsen van de deal. Circa zestig procent van het balanstotaal bij Koops Furness werd bepaald door de truckdivisie. In tegenstelling tot bij andere truckfabrikanten moest bij DAF voor elke verkochte truck een individuele overeenkomst worden gesloten. Koops Furness is de grootste DAF-dealer van Nederland. Van Mossel ‘doet’ uitsluitend personenauto’s en zag onvoldoende ruimte om structureel rendement te behalen met DAF-trucks. In dit verband spreekt Berkhof van "een niet-transparante bonus- en margestructuur", die het "voor ons niet verantwoord maakte om door te gaan met de onderhandelingen." Heel anders verliepen de afgelopen dagen de contacten met de importeurs van de automerken die Koops Furness in portefeuille heeft. Die gesprekken waren volgens Berkhof constructief en wekten bij hem de indruk dat overeenstemming zeker haalbaar was.   

Door het afhaken van Van Mossel, gisteravond, zijn de curatoren terug bij af. Later deze week zal meer duidelijkheid komen over het opknippen en doorstarten van Koops Furness-onderdelen.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding