Piet Zeeuw (64) dankt zijn uitverkiezing aan de wijze waarop hij binnen zijn bedrijf opleiding en educatie heeft vormgegeven. Zo startte hij in 2012 met de AHZ Academy, een trainingsprogramma voor alle leidinggevenden en klantcontactmedewerkers in zijn bedrijf. Zeeuw: "Zo’n tachtig mensen hebben hieraan deelgenomen en met hen zijn we tot belangrijke verbeteringen gekomen ten aanzien van onze benadering van de klanten."

Deze Northwood Award wordt jaarlijks uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van opleiding en training ten behoeve van de autobranche. Tijdens de uitreikingsceremonie werden naast Zeeuw nog vijf Amerikaanse en een Duitse dealer onderscheiden.

Piet Zeeuw bezocht zelf het NADA-dealercongres, waarvan de uitreiking van de award een vast onderdeel is, voor de eerste keer. "Ik ben onder de indruk van wat hier gebeurt. Vooral het enorme enthousiasme waarmee de mensen je hier tegemoet treden, is een les voor ons allemaal." Northwood University heeft al jaren een goede verhouding met IVA Driebergen. Voor afgestudeerde IVA’ers  zijn er op drie plaatsen in de VS aansluitende programma’s beschikbaar op bachelor- en masterniveau. Ook Piet Zeeuw zelf heeft IVA als opleiding.