Dit blijkt uit een analyse van de jongste editie van de Aumacon Dealerholding Top-100.

Er dreigt een kloof te ontstaan tussen grote en kleine bedrijven in de wereld van de autodealers. Dat wordt allereerst zichtbaar bij de ontwikkeling van het gezamenlijk marktaandeel van de grootse dealerholdings. Toen Aumacon dit in 2004 voor het eerst in kaart bracht was de Top-50 nog maar goed voor 33,5 procent van de totale autoverkoop (nieuwe personen- plus bestelauto’s) in ons land. Vorig jaar kwamen de 50 grootste dealers uit op een aandeel van liefst 55,2 procent. Ieder jaar pakt de Top-50 er een tot twee procent marktaandeel bij.

Winst fors verbeterd

Aumacon verzamelde ook de financiële resultaten van de dealerholdings. De moeilijke marktomstandigheden – zoals we die in ons land al jaren kennen – zouden namelijk voor grote, logge organisaties wel eens extra slecht kunnen uitpakken. Niets is echter minder waar. Al jaren doen de grote autobedrijven het beter dan de kleinere, ook 2015 is daar geen uitzondering op. Voor het correct begrip: de rendementen van de dealerholdings zijn concerncijfers, dus inclusief bijkomende activiteiten zoals leasing en schadeherstel. In 2012 noteerden de 50 grootste dealerholdings gemiddeld nog een rendement van 0,98 procent (winst voor belasting gerelateerd aan de netto-omzet) gevolgd door gemiddeld 1,10 procent in 2013 en 0,99 procent in 2014. Het voorlopig cijfer voor 2015 staat op 1,72 procent; bij het sluiten van het onderzoek hadden nog niet alle holdings hun cijfers gepubliceerd. Niettemin is dit voorlopig resultaat royaal beter dan het overall gemiddelde van de Nederlandse autodealers; dat was in 2015 1,1 procent (bron: Bovag). De resultaatverbetering van de Top-50 holdings wordt zowel door kostenreductie als door efficiencyverbetering gerealiseerd. Zo werd bijvoorbeeld het aantal medewerkers met gemiddeld 6 procent afgebouwd en nam de output per vestiging met eenzelfde percentage toe. Resultaten Top-50
dealerholdings


   
 

20152014gem. winst (voor
belasting vs. netto-omzet)1,72%0,99%totaal aantal
medewerkers Top-5014.26915.224% huurpanden62%60%gem. aantal
vestigingen (daken) per holding13,213,1verkoopvolume(nieuw)  per vestiging in stuks456432 

bron: AUMACON Dealerholding Top-100
NB: het complete overzicht is te vinden in CARmonitor