De Nederlandse autodealers kampten tot en met september dit jaar met oplopende voorraden, lagere omloopsnelheden, dalende autoverkopen en terugloop in facturabele uren per monteur. Tegelijkertijd groeiende het gemiddelde personeelsbestand in omvang. Dat wekt de indruk wekt dat dealers hebben gehandel naar te optimistische doelstellingen van importeurs voor 2019. Het aantal voltijdbanen per dealervestiging steeg ten opzichte van een jaar eerder met ruim 8 procent tot 17 procent. Op een gemiddelde omzet van bijna 9 miljoen euro bedroeg de nettowinst iets meer dan 32.500 euro.

Gevolgen hogere BPM

Als gevolg van de hogere BPM door de overgang naar de nieuwe emissietest WLTP nam het aantal verkochte nieuwe auto’s per dealervestiging met vijftien exemplaren af tot 234. De omloopsnelheid van de nieuwe voorraad daalde van 7,0 naar 6,7, terwijl het aantal stadagen steeg van 52 naar 55. Deze cijfers weerspiegelen volgens de BOVAG Branche Barometer de problemen rondom de invoering van WLTP, waarbij de ‘juiste’ modellen onvoldoende beschikbaar waren en importeurs de ‘verkeerde’ auto’s juist geforceerd in de markt probeerden te zetten. Het variabele deel van de marge per auto werd daardoor wel dominanter, aangezien de bonus per verkochte nieuwe auto met bijna 13 procent steeg tot 1.325 euro. Daarbij moet worden opgemerkt dat de verkoop van goedkopere auto’s in het A- en B-segment door de BPM-stijgingen fors is teruglopen. 

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, benadrukt dat dealers momenteel van alle kanten onder druk staan: “De relatief onzuinige auto’s worden nu door fabrikanten en importeurs opgeruimd, zodat deze niet meetellen in de strengere Europese CO2-doelen van 2020. De dealers moeten maar zien hoe ze die kwijtraken. Daarnaast moeten veel elektrische auto’s nog voor de jaarwisseling op kenteken, waarbij Tesla de kroon spant. Maar daar komt geen dealer aan te pas en die aantallen moeten wij in de verkoopstatistieken dus eigenlijk buiten beschouwing laten. Voor 2020 is de échte markt voor dealers tienduizenden stuks lager dan de importeurs cumulatief prognosticeren. En als jouw merk geen gangbare EV’s heeft, dan wordt het een lastig verhaal.”

Kansen in occasions

Gemiddeld werden per dealervestiging in de eerste drie kwartalen 257 occasions verkocht. Dat is ruim 3 procent minder dan een jaar eerder. En hoewel de gemiddelde verkoopprijs van een gebruikte auto bij een dealer bijna 6,5 procent steeg, ziet De Kroon dat er veel kansen onbenut worden gelaten: “Met meer focus op oudere bouwjaren en lagere prijsklassen was een volumedaling niet nodig geweest. De handel tussen particulieren onderling daalde in de eerste drie kwartalen van 2019 met bijna 11 procent. Daarvan trok het onafhankelijke kanaal een groot deel naar zich toe, terwijl dealers een daling in de occasionverkopen noteerden. Daar liggen nog genoeg kansen.”