Dealerrendement dankzij NOW-regeling op 0,87 procent

Autodealers hebben in 2020 dankzij de NOW-regeling gemiddeld een netto resultaat gerealiseerd van 0,87 procent. Zonder deze overheidssteun bedroeg het rendement slechts 0,30 procent, een halvering ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit de meest recente Bovag Branche Barometer.

Belgische megadealer d’Ieteren stelt winstverwachting bij

In absolute bedragen was in 2020 het netto resultaat zonder NOW-effect nog geen 34.000 euro, terwijl dat een jaar eerder zo’n 69.500 euro was. De totale omzet van het gemiddelde dealerbedrijf daalde met bijna 8 ton tot 11,2 miljoen euro en het aantal voltijdsmedewerkers per vestiging nam ruim 10 procent af tot 15,3. Per dealer waren er eind vorig jaar nog 3,6 verkopers en 5,8 monteurs in dienst. Met die bezetting wordt het nagenoeg onmogelijk om een vestiging zes dagen per week rendabel open te houden.

Hoger uurtarief

De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de totale kosten van het dealerbedrijf kan dekken, daalde van 75,1 procent in 2019 naar 70,3 procent in 2020. De verkoop van nieuwe personenauto’s daalde vorig jaar met ruim 20 procent, maar omdat de occasionverkoop op peil bleef en het aanbod schaars was, verbeterden de bruto marges bij de afdeling verkoop. In de werkplaats nam het aantal gefactureerde uren per monteur met bijna 5 procent af tot 1.257, terwijl het aantal monteurs dus ook daalde. Desondanks steeg de omzet per monteur tot boven 140.000 euro, hetgeen duidt op een verhoging van het uurtarief. In het magazijn werd een omzetdaling van ruim 11 procent genoteerd.

Harde werkelijkheid

De coronacrisis heeft afgelopen jaar nadrukkelijk laten zien wat er gebeurt als het business model van dealers niet wijzigt. “De harde werkelijkheid is dat je er met een nog grotere focus op occasionverkoop en het verhogen van je werkplaatstarief niet komt” aldus Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers. Volgens De Kroon gaat het bestaande distributiemodel nu hard richting de afgrond en komt de houdbaarheidsdatum in zicht: “De productiviteit en efficiency in de werkplaats zijn wederom afgenomen en met de afname in het personeelsbestand zijn de duurdere medewerkers gebleven met hogere gemiddelde loonkosten tot gevolg. En hoe ga je uit een nettoresultaat van 0,3 procent zonder NOW-bijdrage de uitgestelde belastingen terugbetalen en noodzakelijke investeringen doen? De kosten van het huidige distributiemodel zijn voor dealers nu echt niet meer realistisch ten opzichte van de opbrengsten.”

Lees ook:
NOW-regeling houdt autodealers op de been
Rendement autodealers gedaald naar 0,58 procent in 2019

Dealerrendement dankzij NOW-regeling op 0,87 procent - Automobielmanagement.nl

Dealerrendement dankzij NOW-regeling op 0,87 procent

Autodealers hebben in 2020 dankzij de NOW-regeling gemiddeld een netto resultaat gerealiseerd van 0,87 procent. Zonder deze overheidssteun bedroeg het rendement slechts 0,30 procent, een halvering ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit de meest recente Bovag Branche Barometer.

Belgische megadealer d’Ieteren stelt winstverwachting bij

In absolute bedragen was in 2020 het netto resultaat zonder NOW-effect nog geen 34.000 euro, terwijl dat een jaar eerder zo’n 69.500 euro was. De totale omzet van het gemiddelde dealerbedrijf daalde met bijna 8 ton tot 11,2 miljoen euro en het aantal voltijdsmedewerkers per vestiging nam ruim 10 procent af tot 15,3. Per dealer waren er eind vorig jaar nog 3,6 verkopers en 5,8 monteurs in dienst. Met die bezetting wordt het nagenoeg onmogelijk om een vestiging zes dagen per week rendabel open te houden.

Hoger uurtarief

De absorptieratio, oftewel de mate waarin aftersales de totale kosten van het dealerbedrijf kan dekken, daalde van 75,1 procent in 2019 naar 70,3 procent in 2020. De verkoop van nieuwe personenauto’s daalde vorig jaar met ruim 20 procent, maar omdat de occasionverkoop op peil bleef en het aanbod schaars was, verbeterden de bruto marges bij de afdeling verkoop. In de werkplaats nam het aantal gefactureerde uren per monteur met bijna 5 procent af tot 1.257, terwijl het aantal monteurs dus ook daalde. Desondanks steeg de omzet per monteur tot boven 140.000 euro, hetgeen duidt op een verhoging van het uurtarief. In het magazijn werd een omzetdaling van ruim 11 procent genoteerd.

Harde werkelijkheid

De coronacrisis heeft afgelopen jaar nadrukkelijk laten zien wat er gebeurt als het business model van dealers niet wijzigt. “De harde werkelijkheid is dat je er met een nog grotere focus op occasionverkoop en het verhogen van je werkplaatstarief niet komt” aldus Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers. Volgens De Kroon gaat het bestaande distributiemodel nu hard richting de afgrond en komt de houdbaarheidsdatum in zicht: “De productiviteit en efficiency in de werkplaats zijn wederom afgenomen en met de afname in het personeelsbestand zijn de duurdere medewerkers gebleven met hogere gemiddelde loonkosten tot gevolg. En hoe ga je uit een nettoresultaat van 0,3 procent zonder NOW-bijdrage de uitgestelde belastingen terugbetalen en noodzakelijke investeringen doen? De kosten van het huidige distributiemodel zijn voor dealers nu echt niet meer realistisch ten opzichte van de opbrengsten.”

Lees ook:
NOW-regeling houdt autodealers op de been
Rendement autodealers gedaald naar 0,58 procent in 2019