Stern voorziet snellere daling aantal dealers

Stern Groep heeft over het eerste halfjaar een bedrijfsresultaat geboekt van 7,4 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 4 miljoen euro. Het bedrijf voorziet dat de daling van het aantal officiële merkdealers in ons land verder zal versnellen door de versterkte trend naar online.

De omzet steeg met 10 procent naar 419,5 miljoen euro, voornamelijk doordat er meer gebruikte personenauto’s en ook meer nieuwe bedrijfswagens werden verkocht. Het marktaandeel daalde bij personenauto’s van 4,4 naar 4,1 procent en bij bedrijfswagens van 6,4 naar 6,2 procent. Het bedrijf meldt daarbij dat de levertijd voor sommige nieuwe auto’s door het chiptekort al is opgelopen tot ruim een half jaar.

Online

Stern verwacht dat de daling van het aantal officiële merkdealers in ons land verder zal versnellen door de versterkte trend naar online. “Autokopers en bezitters hebben simpelweg steeds minder animo en aanleiding om fysiek een vestiging te bezoeken. Ook autofabrikanten en -importeurs sturen op minder vestigingen en meer digitale oplossingen,’’ zegt directievoorzitter Henk van der Kwast. Door de onzekerheid over de verdere gevolgen van COVID-19 en de aanhoudende productieproblemen bij de autofabrikanten kan hij geen betrouwbare schatting maken van de resultaten over de tweede jaarhelft. Niettemin verwacht Stern Groep wel een verdere verbetering van de resultaten in H2-2021

Niet ontevreden

Van der Kwast: “Wij zijn niet ontevreden met het behaalde resultaat in het eerste half jaar. De vraag naar auto’s groeit, maar de afzet staat onder druk door de beperkte beschikbaarheid van auto’s. Mede daardoor zijn de marges hoger dan onder normale omstandigheden. De branche ondervindt een fundamentele transitie die behoorlijke investeringen en aanpassingen vereist. Wie het best en het snelst weet in te spelen op deze fundamentele verandering van onze branche maakt kans een rol van betekenis te blijven vervullen voor zijn klanten. Daarom hebben wij de afgelopen drie jaar fors geïnvesteerd in een nieuw digitaal platform, werken wij aan aanpassing van onze organisatie aan moderne automotive dienstverlening en optimaliseren wij de primaire bedrijfsprocessen. Tegelijk hebben wij ons financieel weerstandsvermogen verstevigd en onze kaspositie aanmerkelijk verruimd. Al deze ingrediënten zullen bepalend zijn voor de succesvolle transitie van Stern naar moderne en effectieve automotive dienstverlening”.

Brutomarge

Stern haalde in de eerste zes maanden een brutomarge van 17,7 procent tegenover 18,0 procent in H1-2020. Die geringe afname is te verklaren door de hogere verkopen van auto’s die een lagere marge kennen dan aftersales omzet. De overige bedrijfsopbrengsten kwamen fors lager uit, voornamelijk als gevolg van de 3,2 miljoen euro lagere netto bate (uit hoofde van herwaardering en dividend) op het belang in Bovemij. Verder daalden ook de personeelskosten door de verdere afbouw van het aantal werknemers. In de eerste helft van dit jaar zijn er weer 59 mensen vertrokken of banen geschrapt.

Lees ook:
Grootste dealerbedrijven steeds dominanter, Van Mossel verstevigt koppositie

Stern voorziet snellere daling aantal dealers - Automobielmanagement.nl

Stern voorziet snellere daling aantal dealers

Stern Groep heeft over het eerste halfjaar een bedrijfsresultaat geboekt van 7,4 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 4 miljoen euro. Het bedrijf voorziet dat de daling van het aantal officiële merkdealers in ons land verder zal versnellen door de versterkte trend naar online.

De omzet steeg met 10 procent naar 419,5 miljoen euro, voornamelijk doordat er meer gebruikte personenauto’s en ook meer nieuwe bedrijfswagens werden verkocht. Het marktaandeel daalde bij personenauto’s van 4,4 naar 4,1 procent en bij bedrijfswagens van 6,4 naar 6,2 procent. Het bedrijf meldt daarbij dat de levertijd voor sommige nieuwe auto’s door het chiptekort al is opgelopen tot ruim een half jaar.

Online

Stern verwacht dat de daling van het aantal officiële merkdealers in ons land verder zal versnellen door de versterkte trend naar online. “Autokopers en bezitters hebben simpelweg steeds minder animo en aanleiding om fysiek een vestiging te bezoeken. Ook autofabrikanten en -importeurs sturen op minder vestigingen en meer digitale oplossingen,’’ zegt directievoorzitter Henk van der Kwast. Door de onzekerheid over de verdere gevolgen van COVID-19 en de aanhoudende productieproblemen bij de autofabrikanten kan hij geen betrouwbare schatting maken van de resultaten over de tweede jaarhelft. Niettemin verwacht Stern Groep wel een verdere verbetering van de resultaten in H2-2021

Niet ontevreden

Van der Kwast: “Wij zijn niet ontevreden met het behaalde resultaat in het eerste half jaar. De vraag naar auto’s groeit, maar de afzet staat onder druk door de beperkte beschikbaarheid van auto’s. Mede daardoor zijn de marges hoger dan onder normale omstandigheden. De branche ondervindt een fundamentele transitie die behoorlijke investeringen en aanpassingen vereist. Wie het best en het snelst weet in te spelen op deze fundamentele verandering van onze branche maakt kans een rol van betekenis te blijven vervullen voor zijn klanten. Daarom hebben wij de afgelopen drie jaar fors geïnvesteerd in een nieuw digitaal platform, werken wij aan aanpassing van onze organisatie aan moderne automotive dienstverlening en optimaliseren wij de primaire bedrijfsprocessen. Tegelijk hebben wij ons financieel weerstandsvermogen verstevigd en onze kaspositie aanmerkelijk verruimd. Al deze ingrediënten zullen bepalend zijn voor de succesvolle transitie van Stern naar moderne en effectieve automotive dienstverlening”.

Brutomarge

Stern haalde in de eerste zes maanden een brutomarge van 17,7 procent tegenover 18,0 procent in H1-2020. Die geringe afname is te verklaren door de hogere verkopen van auto’s die een lagere marge kennen dan aftersales omzet. De overige bedrijfsopbrengsten kwamen fors lager uit, voornamelijk als gevolg van de 3,2 miljoen euro lagere netto bate (uit hoofde van herwaardering en dividend) op het belang in Bovemij. Verder daalden ook de personeelskosten door de verdere afbouw van het aantal werknemers. In de eerste helft van dit jaar zijn er weer 59 mensen vertrokken of banen geschrapt.

Lees ook:
Grootste dealerbedrijven steeds dominanter, Van Mossel verstevigt koppositie