Ze vindt dat de gegevens toebehoren aan individuele autoschadeherstelbedrijven. Alleen zij bepalen dus of zij deze beschikbaar stellen voor welke doeleinden dan ook. Aanleiding voor de stellingname, vervat in een persbericht, is het kort geding waarmee de Bovag gisteren (8 juni) ABZ voor de rechter daagde. Inzet is de vraag of ABZ schadecalculatiegegevens van individuele bedrijven mag leveren voor gebruik binnen AutoLOG. Hiermee zou informatie over schadeherstelbedrijven terecht komen bij concurrerende bedrijven en bij consumenten. Hoewel Focwa formeel geen partij is in het conflict, benadrukt zij, vooruitlopend op de uitspraak van de kortgedingrechter, in zijn algemeenheid tégen verstrekking te zijn van calculatiegegevens aan derden.