Over het waarom blijft het voorlopig gissen: het betreft hier een ‘kop-staart uitspraak’, waarvan de motivering en argumentatie pas over enkele weken volgen. Of het juridisch touwtrekken dan een vervolg krijgt, laat de Bovag afhangen van de toelichting. ADP/ABZ zegt snel met een officiële reactie te komen. Het kort geding diende vorige week donderdag (8 juni). De Bovag schakelde de rechter in nadat ADP/ABZ zich had teruggetrokken uit de voorbereiding van AutoLOG. Dat nieuwe product wordt de opvolger van de Bovag Garantie. Na zijn terugtreden wilde ADP/ABZ zijn bestand met schadeverledens niet meer ter beschikking stellen aan de Bovag. Focwa en de VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) kantten zich direct tegen het beschikbaar stellen van schadegegevens voor AutoLOG. Volgens Focwa behoren de gegevens toe aan de individuele autoschadeherstelbedrijven: alleen zíj bepalen of gegevens beschikbaar komen voor andere partijen.