De Eurogarantbedrijven worden sinds februari 2007 gecontroleerd, maar men gaat nu strenger controleren op de uitrustings- en equipmenteisen om er zeker van te zijn dat de bedrijven ook aan de eisen voldoen. De controles vormen een integraal onderdeel van het beleidsplan Stichting Focwa Garantiefonds 2007-2009 waarin handhaving als een concrete activiteit staat omschreven. Tot op heden bleken circa zestig Eurogarantbedrijven niet te voldoen. Hun Eurogaranterkenning is inmiddels ingetrokken. "Opvallend is dat van deze bedrijven ongeveer een derde onderdeel is van een merkconcept van een autofabrikant", zo meldt Focwa.