De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft de afgelopen maanden twee onderzoeksbureaus een enquête laten uitvoeren onder schadeherstelbedrijven. Daarbij werden ook autoglasspecialisten bevraagd. Op basis van de antwoorden heeft de NMa een marktanalyse gemaakt: De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten dd. april 2009.

Het onderzoek brengt de omvang in kaart van de totale stroom van gerepareerde schades.

Zo’n veertig procent blijkt te worden gestuurd door (samenwerkingsverbanden van) verzekeraars. Bij autoruitschades is dit circa zestien procent. Gezien de beperkte marktaandelen van individuele verzekeraars oordeelt de NMa dat het niet aannemelijk is dat zij beschikken over een economische machtspositie, laat staan dat zij daar misbruik van maken. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsverbanden van verzekeraars, bekeken althans vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt.

In een reactie zegt de Vereniging Autoglas Specialisten Nederland (Vasned) opgelucht te zijn dat de NMa geen overtredingen op de autoglasschadeherstelmarkt ziet. Wel plaatst voorzitter Pim de Ridder enkele vraagtekens, onder meer bij de genoemde zestien procent. "Toen de NMa ons naar omzetcijfers vroeg, hebben wij al op voorzichtigheid aangedrongen. In een voetnootje geeft de NMa ook zelf aan dat die zestien procent best wel eens 63 procent zou kunnen zijn. Ook al betekent dat nog niet dat er daardoor misbruik kan ontstaan, we zien dat graag nog opgehelderd door de NMa."

Het valt De Ridder verder op dat in het rapport niet met zoveel woorden wordt gesproken over reparatie van autoglas als goedkoper alternatief voor vervanging. De Ridder wijst op literatuur waarin "met onderbouwing wordt beweerd dat er belangen zijn om daarvoor niet altijd te kiezen en autoglas maar te vervangen, ook als dat niet nodig is. De NMa zegt daarvoor vanuit mededingsperspectief geen aanwijzingen te zien. Wij vinden dat die bewering breder moet worden beoordeeld. Contractvrijheid voor verzekeraars mag niet ten koste gaan van de verzekeringsconsument."