Tijdens een bijeenkomst in het Haagse perscentrum Nieuwspoort zal directeur J. Theeuwes van het onderzoeksbureau komende dinsdag zijn advies aan de Vasned toelichten. Van de partij is ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit, die nader zal ingaan op de conclusies. Binnen de Vasned zijn die nogal omstreden.

Met de bijeenkomst in Nieuwspoort wil de Vasned onder meer verontruste leden nader informeren over de NMa-analyse. Op grond van een enquête onder schadeherstelbedrijven, waarbij ook autoglasspecialisten werden geraadpleegd, stelt de NMa dat ongeveer zestien procent van autoglasschade wordt gestuurd door verzekeraars (of hun samenwerkingsverbanden). Zo’n betrekkelijk gering aandeel kan volgens de NMa niet tot economische machtsposities leiden – laat staan tot het misbruik maken daarvan. In mededingingsrechtelijke zin kunnen dan ook geen overtredingen plaatsvinden.

Volgens Vasned-voorzitter Pim de Ridder "lacht iedereen in onze wereld van autoglasspecialisten om dat percentage." Tegelijk echter geeft de publicatie volgens hem verzekeraars mogelijkheden "om onze pogingen om een behoorlijk speelveld na te streven terzijde te wuiven. Daarom ben ik blij dat de NMa aan onze leden een toelichting wil geven."

SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Het bureau verricht onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven.