Het onderzoeksbureau vindt dat het vorige maand gepresenteerde NMa-rapport is gebaseerd op onvolledig, onbetrouwbaar en niet objectief marktonderzoek.

Volgens SEO zijn in het marktonderzoek de consumenten over het hoofd gezien, de polisvoorwaarden van verzekeraars niet meegenomen en is de relatie tussen  verzekeraars en hun preferred suppliers niet beoordeeld. "Dat noem ik onvolledig", aldus voorzitter Pim de Ridder van de Vasned, koepelclub voor autoruitherstellers. Vasned heeft Bureau SEO in de arm genomen. "De bevestiging uit de mond van NMa dat de grootschalige halvering van het eigen risico op zich een prijsafspraak is, gaf toch en passant de verduidelijking waarnaar wij op zoek zijn." Ook plaatst De Ridder vraagtekens bij de zestien procent van de autoglasschades die volgens de NMa worden gestuurd.