De reden: de Nederlandse Mededingingsautoriteit weigert het onderzoek naar de rol van verzekeraars op de markt van auto(ruit)schadeherstel te herzien. Besprekingen tussen Vasned en NMa over dit onderwerp leidden vorige week niet tot het door Vasned gewenste resultaat.

Volgens Vasned-voorzitter Pim de Ridder baseert de NMa zich in een recent onderzoek naar sturing in de schadeherstelbranche op onvolledige, onbetrouwbare en niet objectieve marktgegevens. Zo stelt de NMa dat de sturing van autoglasschades zestien procent bedraagt – te weinig om te kunnen spreken van sturing of machtsmisbruik – "maar dit percentage ligt veel hoger", aldus De Ridder.

De kritiek van Vasned wordt onderbouwd door bureau SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Beide partijen hebben nog een lijst met 43 punten van kritiek opgesteld. Omdat ook deze lijst NMa niet tot een andere zienswijze heeft gebracht, gaat Vasned nu de visie van de rechter vragen. De Ridder: "Wat er nu ligt, moet gewoon van tafel, anders komt er nooit eerlijke concurrentie."