Bij een groot aantal reparateurs leeft volgens de verzekeraar een behoorlijke portie angst dat verstrekte informatie consequenties kan hebben voor de  beoordeling binnen Schadegarant. "Dit zegt iets over de onderlinge relatie en is erg verontrustend."

Het vertrouwelijke rapport over de stichting Schadegarant is geschreven naar aanleiding van een audit onder tachtig reparateurs. Dat leverde "minder positieve geluiden vanuit de branche" op. Aegon concludeert dat er een spanningsveld is tussen de schadeherstelbranche en de stichting. "Het verdient prioriteit om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. De werkwijze en procedures moeten werkbaarder worden. Dit kan door de reparateur meer tijd te gunnen en op basis van nacalculatie te gaan rapporteren."

Verder stelt Aegon dat het huidige beoordelingssysteem een waarderingssysteem moet worden, waarbij "geen subjectieve elementen meer van toepassing mogen zijn." Ten slotte stelt Aegon dat het volstrekt onduidelijk is om welke reden een financiële bijdrage moet worden geleverd, "terwijl dit bij bijvoorbeeld Achmea, Topherstel niet het geval is."

De Stichting Schadegarant behartigt de zakelijke belangen inzake autoschade-afwikkeling voor dertien werkmaatschappijen van zeven verzekeringsconcerns.

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding