In 2009 werden bij steekproeven 634 autowasbedrijven, 89 autopoetsbedrijven en 25 gecombineerde poets- en wasbedrijven onder de loep genomen. In totaal constateerde de Arbeidsinspectie 336 overtredingen. Dertig procent van de onderzochte bedrijven bleek geheel in orde, maar bij 24 procent werd één overtreding geconstateerd en bij 46 procent meer dan één.

Van de overtredingen scoorde de omgang met gevaarlijke stoffen het hoogst (41 procent), gevolgd door die met RI&E (negentien procent), persoonlijke beschermingsmiddelen (vijftien procent), arbeidsmiddelen (tien procent), legionella (zeven procent) en ‘overig’ (acht procent). Matig is verder de kennis over de eisen voor het arbeidsomstandighedenbeleid binnen de autopoets- en autowasbedrijven. De inspecteurs beschrijven de werkgevers van de overtredende bedrijven veelal als "onbewust onbekwaam". Overigens bleken bedrijven die lid zijn een brancheorganisatie gemiddeld beter geïnformeerd over de regels en minder overtredingen te maken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding