Het Europees Hof van Justitie noemt de praktijk seksuele discriminatie. Voor vrouwen kan de beslissing betekenen dat de bijdrage aan hun autoverzekering omhoog gaat. Vrouwen worden beschouwd als veiliger op de weg, en hoeven daarom vaak minder te betalen. Bovendien leven ze gemiddeld langer dan mannen. De Belgische consumentenvereniging Test-Achats, die de zaak had aangespannen, meent dat de behandeling van mannen en vrouwen gelijk moet zijn en noemt de beslissing van het Hof "een historisch oordeel". 
Tech-Achats vindt dat mannen niet de dupe mogen zijn van de aanname dat vrouwen minder brokken maken en dat iedereen beoordeeld moet worden op zijn of haar persoonlijke leefstijl. Verzekeraars zijn niet te spreken over het oordeel van het Europese Hof. Volgens hen is het geslacht van een klant wel degelijk relevant bij de risicobeoordeling en zorgt dit besluit ervoor dat zowel mannen als vrouwen nu een minder accurate prijs voor hun verzekering te verduren krijgen