Hierbij wordt ervan uit gegaan dat in nagenoeg alle schadegevallen een Audatex calculatie ten grondslag ligt. De met deze nieuwe methodiek verkregen cijfers, bieden een mogelijkheid om marktontwikkelingen kwalitatief beter te verklaren. Ook ontstaat er een vollediger beeld om trends te kunnen volgen.

Focwa publiceert sinds geruime tijd markttrendrapportages over het aantal Audatex calculaties, waarbij zowel de schadehersteller als de zakelijke opdrachtgever bekend zijn. Deze marktcijfers vinden hun oorsprong in schaderapporten en berichten die via het ABZ netwerk zijn verstuurd. Met name veranderende processen bij zakelijke opdrachtgevers en een toename van gebruik van calculatiemogelijkheden binnen het ABZ netwerk zijn voor Focwa en ABZ aanleiding geweest om de huidige rapportage methodiek te heroverwegen.