Dat stelt de Hoge Raad naar aanleiding van een zaak van verzekeraar Reaal tegen Athlon Car Lease.

De verzekeraar vangt dus bot bij deze uitspraak. Eerder hadden ook de rechters in Nijmegen en Arnhem een vergelijkbaar vonnis geveld. De zaak dateert van mei 2004, toen een aanrijding plaatsvond waarbij een leaseauto van Athlon werd beschadigd. Athlon claimde bij Reaal vergoeding van de schade, die bestond uit zaakschade aan de auto (€ 2.487,81), bedrijfsschade (€ 103,21), expertisekosten en buitengerechtelijke kosten.

Het expertiserapport van Interpolis Technische Expertisedienst werd gemaakt met behulp van het Audatex-systeem, op basis van uurtarieven van 66 euro voor arbeidsloon en 69,80 euro voor spuitwerk (beide exclusief btw). Een maand later heeft schadehersteller Care aan Athlon een korting verleend van vijftien procent (€ 373,18) op de in het expertiserapport genoemde uurtarieven, op grond van een tussen Care en Athlon gesloten overeenkomst.

Reaal reageerde daarop met een rechtszaak tegen Athlon. Niet alleen wilde de verzekeraar slechts het werkelijk door Athlon betaalde schadebedrag vergoeden, maar ook zou Athlon in de toekomst nooit meer een hogere schadevergoeding mogen declareren dan de laesemaatschappij zelf had betaald, op straffe van een dwangsom. Athlon kan deze eis nu na ruim acht jaar zonder juridische consequenties naast zich neerleggen.

Bron: ALW