In de jongste editie van Feiten & Cijfers gaat de bank uit van drie mogelijke strategieën voor schadeherstelondernemers:

– Lagekostenstrategie (nadruk op kwantiteit en gestuurde schadestroom)

– Focusstrategie (kleinschalig, regionaal, focus op klantrelatie en netwerken)

– Differentiatiestrategie (oog voor alternatief werk, creatief, innovatief, ambachtelijk, kleinschalig)

Om te overleven en rendabel te blijven is samenwerking "cruciaal", stelt de bank. Lang niet altijd echter is aansluiting bij een schadeherstelketen de aangewezen weg. Ook via bijvoorbeeld bouw-, klus- en industriële bedrijven valt alternatief werk binnen te halen – met als voordeel dat de afhankelijkheid van autoschadeherstel afneemt.

Verder beveelt de bank ondernemers aan met hun personeelsbeleid actiever te gaan inspelen op de vergrijzing. Over vijf jaar gaat die ontwikkeling in ons land serieuze vormen aannemen. Gezien de structureel te lage instroom vanuit de schoolbanken ontstaat in de schadebranche een knelpunt: te veel relatief dure arbeidskrachten en te weinig instroom om de continuïteit van kennis en kunde veilig te stellen. "Het bevorderen van een gezonde mix zou dan ook één van de speerpunten in een strategisch plan moeten zijn."