Het bedrijf is omstreden; er lopen nog een civiele procedure en een strafrechtzaak tegen Starglass, aangespannen door Univé met andere verzekeraars. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars zou blijken dat in zo’n zeventig procent van de gevallen sprake is van onterecht ingediende nota’s. Er zouden onnodige of niet uitgevoerde dure ruitreparaties zijn opgevoerd.

Volgens het Verbond is op dit moment nog onduidelijk wanneer het Openbaar Ministerie de strafzaak voor de rechter zal brengen.