"Door tal van oorzaken neemt de vraag naar schadeherstel gestaag af", zegt Dickmann. "Tegelijkertijd zijn de belangrijkste klantgroepen – leasemaatschappijen en verzekeraars – vooral geïnteresseerd in kostenreductie en centrale afspraken – in ketens dus." Het aantal schadebedrijven dat nog geheel zelfstandig in deze markt werkt neemt daardoor snel af. Dickmann: "Dat maakt het inzicht in het proces van ketenvorming extra belangrijk, en dat hebben wij nu volledig in kaart gebracht."

Aumacon onderscheidt vier soorten ketens: landelijke autoschadeketens, schadebedrijven van dealerholdings, samenwerkende (regionale) schadebedrijven en landelijke glasschadeketens. Volgens Dickmann is deze onderverdeling met name gemaakt voor een correct vergelijk tussen de ketens. Uit een rangschikking op aantal vestigingsplaatsen blijkt ABS Autoherstel de grootste onder de landelijke autoschadeketens, gevolgd door Schadenet. Bij de dealerholdings heeft Autoschadehuis (Markeur) het grootst aantal vestigingen, gevolgd door SternSchade (Stern Groep), onder de regionale samenwerkingsverbanden is Autoschade TopSelect (georiënteerd op Zuidwest Nederland) de grootste, gevolgd door Autoschadeteam (Zuidoost Nederland). Bij de glasschadeketens is GlasGarage met afstand de grootste. 

Van alle ketens heeft Aumacon de kerngegevens verzameld, evenals  een overzicht van alle vestigingen. Veel aandacht is uitgegaan naar de achterliggende verbanden; welke concernrelaties bestaan er, zijn er specifieke erkenningen – zoals Eurogarant, Hiqure of merkerkenningen, is er sprake van meerdere ketenlidmaatschappen?